Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Komputerowa baza danych zwierząt ARiMR – co ułatwi i jakie dane rolnik musi podawać?

Obrazek

 

Od 2026 r. hodowcy będą mieli obowiązek zgłaszania wszelkich zdarzeń związanych ze zwierzętami tylko w formie elektronicznej. Zdaniem resortu rolnictwa dla rolników to ułatwienie i mniejsze koszty. Jakie dane rolnik będzie musiał niedługo podawać? 

wk22 sierpnia 2022, 08:55

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie zmiany w zadaniach otrzyma ARiMR?
  • co zmiana przepisów odnośnie komputerowej bazy danych dla zwierząt oznacza dla rolników?
  • kto pomoże przy złożeniu wniosku on-line?
  • jakie szczegółowe informacje będzie musiał podać hodowca? 

Do konsultacji społecznych zostało przesłane rozporządzenie „w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych”. W stosunku do obowiązujących przepisów projektowane rozporządzenie przekształca funkcjonujący rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad w komputerową bazę danych.

Nowe przepisy mają umożliwić dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań oraz zapewnić integralność Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej, (np. system TRACES) oraz z innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zdrowia zwierząt.

Nowe zadania ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie kontynuowała zadania związane z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń oraz przejmie zadania związanego z gromadzeniem danych koniowatych (przejęcie danych z Polskiego Związku Hodowców Koni) oraz rozpocznie gromadzenie danych zwierząt pozostałych gatunków (jeleniowatych i wielbłądowatych) oraz zakładów drobiu. Rejestracja wszystkich zakładów utrzymujących drób umożliwi Inspekcji Weterynaryjnej bardziej skuteczny nadzór, w szczególności w zakresie zwalczania grypy ptaków.

Co to oznacza dla rolnika?

Co do zasady, do komputerowej bazy danych informacje będą przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej. Działanie takie ma zapewnić, aby komputerowa baza danych zawierała aktualne i wiarygodne informacje dotyczące zwierząt utrzymywanych w Polsce. - Zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt wyłącznie w formie elektronicznej jest zatem kolejnym krokiem zmierzającym do ograniczenia stosowania papierowej dokumentacji przy prowadzeniu działalności rolniczej – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Z danych MRiRW (wg. stanu na 15 lipca 2021) rolników dokonujących zgłoszeń w formie papierowej było 200 887, a elektronicznie za pośrednictwem Portalu IRZPlus 114 489.

Jednocześnie rząd proponuje długi okres vacatio legis (do 31 grudnia 2025 r.), które ma umożliwić zapoznanie się przez hodowców zwierząt z nowym prawem. - Jeżeli pomimo tak długiego okresu przejściowego posiadacze zwierząt nadal nie będą w stanie samodzielnie dokonywać zgłoszeń, będą mogli skorzystać w tym zakresie z pomocy pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub pracowników ARiMR, tak jak obecnie przy składaniu wniosków o płatności bezpośrednie. W związku z powyższym nie istnieje ryzyko wykluczenia cyfrowego mieszkańców wsi realizujących przedmiotowe obowiązki – przekonuje MRiRW.

Same zalety komputerowej bazy danych?

Zdaniem MRiRW skutkiem wprowadzenia obowiązku dokonywania zgłoszeń do systemu drogą elektroniczną dla posiadaczy zwierząt i właścicieli koniowatych będzie:

·       brak kosztów związanych z dojazdem do biura powiatowego ARiMR w celu dokonania zgłoszenia zdarzenia dotyczącego zwierzęcia w formie papierowej do komputerowej bazy danych;

·       brak kosztów związanych z opłatami pocztowymi w przypadku dokonania zgłoszenia w formie papierowej za pośrednictwem poczty;

·       zmniejszenie czasochłonności i kosztów związanych z wyjaśnieniami prowadzonymi przez biura powiatowe ARiMR w przypadku niespójności danych w komputerowej bazie danych.

Rolnicy składają wnioski on-line

Jednocześnie ministerstwo rolnictwa przypomina, że porozumiewanie się rolników z ARiMR w formie on line nie jest niczym nowym. Od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie składa się w formie elektronicznej. Z kolei 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, które umożliwia odstąpienie od obowiązku prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej przez tych posiadaczy bydła, świń, owiec lub kóz, którzy uzyskali dostęp do systemu informatycznego ARiMR obsługującego rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i za jego pośrednictwem (tzw. portal IRZPlus) zgłaszają zdarzenia dotyczące posiadanych przez nich zwierząt. Od 1 stycznia 2019 r. osoby korzystające z portalu IRZPlus nie są już zobligowane do prowadzenia ksiąg rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz w formie papierowej lub w formie elektronicznej, innej niż portal IRZPlus.

 - Zgłaszanie zdarzeń dotyczących wyłącznie w formie elektronicznej zwierząt jest zatem kolejnym krokiem zmierzającym do ograniczenia stosowania papierowej dokumentacji przy prowadzeniu działalności rolniczej – podsumowuje resort rolnictwa.

Opis systemu utrzymania i rodzaju produkcji

Komputerowa baza danych, będzie także zawierała informacje dotyczące systemów utrzymywania zwierząt, a w odniesieniu do świń – również opisy modeli produkcji.

W odniesieniu do bydła komputerowa baza danych będzie zawierała m.in. następujący opis systemu utrzymywania bydła w siedzibie stada:

1) otwarty;

2) zamknięty na uwięzi;

3) zamknięty bez uwięzi wolnostanowiskowy:

a) z wydzielonymi legowiskami,

b) bez wydzielonych legowisk na ściółce,

c) bez wydzielonych legowisk i ściółki,

d) mieszany – w przypadku gdy w siedzibie stada są obiekty o różnych systemach utrzymywania,

4) zamknięty w kojcu

a) pojedynczo,

b) grupowo.

W odniesieniu do świń komputerowa baza danych będzie zawierała m.in. opis systemu utrzymywania zwierząt w siedzibie stada zgodny z następującą klasyfikacją:

a) otwarty,

b) zamknięty: w kojcu na ściółce lub bez ściółki:                                                      

– pojedynczo,

– grupowo.

Ponadto w odniesieniu do świń komputerowa baza danych będzie zawierała również opis modelu produkcji świń zgodny z następującą klasyfikacją:

a) produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o zakup prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Polski lub poza jej terytorium, albo

b) produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o tucz zwierząt, za wynagrodzeniem, w tym w ramach umowy, urodzonych poza tą siedzibą stada, albo

c) produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o zwierzęta urodzone w tej siedzibie stada, albo

d) produkcja prosiąt lub warchlaków urodzonych w tej siedzibie stada, przeznaczonych do sprzedaży, albo

e) produkcja świń przeznaczonych do uboju w oparciu o zakup prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Polski lub poza oraz w oparciu o zwierzęta urodzone w tej siedzibie stada, albo

f) inne modele produkcji świń.  

- Informacje te pozwolą na zebranie w komputerowej bazie danych szczegółowych informacji dotyczących całego pogłowia utrzymywanych najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich, które będą mogły być wykorzystane w pracach nad poprawą warunków utrzymywania tych zwierząt w skali całego kraju i kształtowaniem polityki w zakresie produkcji zwierzęcej – czytamy w uzasadnieniu projektu.

wk
Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)