Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nie będzie cięć w budżecie na WPR?

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa zaprasza rolników i organizacje rolnicze do konsultacji nad strategią rozwoju wsi i rolnictwa do 2030 r. Dokument określi kierunki rozwoju i wsparcia państwa dla rolników i obszarów wiejskich. Resort rolnictwa czeka teraz na uwagi od partnerów społecznych.

wk5 czerwca 2019, 15:08

- Rozpoczęliśmy konsultacje bardzo ważnego, śmiem twierdzić, że jednego z najważniejszych dokumentów, który określa w jaki sposób w najbliższych dziesięciu latach państwo polskie będzie wspierało rozwój terenów wiejskich i wszystkich związanych z obszarami wiejskimi dziedzin działalności człowieka - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski rozpoczynając dzisiejsza konferencję prasową.


Cele strategii

Głównym celem „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 r.” jest „wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi”. Osiągnięcie zakładanego celu będzie możliwe dzięki realizacji działań zaprojektowanych w układzie trzech celów szczegółowych i trzech obszarów, które przekrojowo wpływają na każdy z tych celów:

 • Cel szczegółowy I. Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej
 • Cel szczegółowy II. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska
 • Cel szczegółowy III. Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa

- Odchodzimy od ułomnej mówiąc bardzo delikatnie kłamliwej, a mówiąc bardziej dosadniej chorej koncepcji zaproponowanej przez rząd PO-PSL rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego opartego na koncentracji inwestycji w kilku największych miastach w Polsce i oczekiwania, że tam wypracowany dochód jak w procesie dyfuzji rozleje się po całej Polsce - tłumaczył założenia Strategii J. K. Ardanowski.
 
Działania Strategii 2030 są częściową odpowiedzią na megatrendy (takie jak np. globalizacja, zmiany demograficzne, cyfryzacja, zmiany klimatu i większa troska o środowisko).


Co dalej z WPR?

Wybory strategiczne w Strategii 2030 są również odpowiedzią na sposób wykorzystania środków unijnych na lata 2021-2027 (głównie Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa) na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa  rybactwa). Nasze stanowisko w tych negocjacjach zakłada, że nie ma zgody na obniżenie unijnych wydatków na rolnictwo.

- Jest na stole propozycja Komisji Europejskiej z maja 2018r. absolutnie nie do zaakceptowania przez Polskę. Mówił o tym premier Morawiecki, że nie godzimy się na obniżenie środków na Wspólną Politykę Rolną przy stawianiu coraz większych żądań i oczekiwań wobec rolników - powiedział minister Ardanowski. wkWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)