Nowe zasady wynagradzania – lekarze weterynarii protestują

Nowe zasady wynagradzania – lekarze weterynarii protestują

Resort rolnictwa przedstawił propozycję nowych zasad wyznaczania i wynagradzania lekarzy weterynarii. Będzie możliwe wysłanie do rzeźni etatowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, aby mogli…. dorobić sobie po godzinach. Samorząd lekarzy weterynarii protestuje i pyta, kiedy Inspekcja otrzyma rzeczywiste podwyżki pensji.

r e k l a m a

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi “w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii” został właśnie wysłany do konsultacji społecznych. Rozszerza on możliwość tzw. wyznaczeń osób, które w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej będą mogły przeprowadzić badania mięsa w rzeźni. Obecnie powiatowy lekarz weterynarii wyznacza lekarzy prywatnej praktyki. Projekt zakłada możliwość wyznaczania także etatowych pracowników inspektoratów weterynarii, ale tylko w taki sposób, aby powiatowy lekarz weterynarii nie mógł  wyznaczać swojego pracownika.

Dorobić do etatu


Po co taka zmiana? Zdaniem rządu pracownicy Inspekcji będą mogli dzięki temu utrzymać biegłość i kwalifikacje praktyczne. Ma to także odwrócić trend odchodzenia z pracy w Inspekcji Weterynaryjnej lekarzy weterynarii, gdyż umożliwi się im dorobienie poza godzinami pracy.
Zachęci to lekarzy weterynarii do pracy w organach Inspekcji Weterynaryjnej. Obecny poziom zarobków w IW nie sprzyja zatrudnieniu osób mających wysokie kwalifikacje zawodowe i powoduje wręcz odchodzenie lekarzy weterynarii z pracy” – przyznało ministerstwo rolnictwa w uzasadnieniu rozporządzenia.

Kolejna zmiana to określenie wynagrodzenia dla osób wykonujących czynności pomocnicze przy nadzorze sprawowanym przez lekarzy weterynarii  w rzeźniach w wysokości 30 zł za każdą godzinę pracy. Gdy czynności pomocnicze wykonywane są nocą lub w dni wolne ma to być odpowiedni 34,50 zł i 35,95 zł za godzinę.

Protest lekarzy weterynarii


Projekt rozporządzenia został już negatywnie zaopiniowany przez samorząd lekarzy weterynarii, który zwrócił uwagę, że w praktyce oznacza to obniżkę wynagrodzenia dla lekarza weterynarii kontrolującego rzeźnię. Stanie się tak, ponieważ to z puli przeznaczonej na ich wynagrodzenia pozyskiwane są środki na wynagrodzenia dla personelu pomocniczego.
Podwyżka dla personelu pomocniczego (30 zł/godz.) oznacza więc obniżkę dla lekarzy weterynarii, którzy będą zarabiać za godzinę 41 złotych

Sprzeciw dotyczy również możliwości wyznaczania etatowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej do prac w rzeźniach jako możliwość dorabiania poza godzinami pracy.
"Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna ocenia negatywnie proponowaną zmianę, stojąc niezmiennie na stanowisku, że lekarze weterynarii, pracujący w Inspekcji Weterynaryjnej, powinni otrzymać adekwatne do ich kwalifikacji i odpowiedzialności wynagrodzenie za pracę w ramach etatu, a nie wątpliwą prawnie możliwość „dorabiania po godzinach”. Jest to szczególnie istotne w dobie zwalczania rozszerzającego się ASF-u. " – napisano w stanowisku przesłanym do resortu rolnictwa.
wk
fot. Jajor
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii