Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Obecne przepisy są dyskryminujące dla rolników: czas na waloryzację emerytur!

Obrazek

 Solidarność Rolników Indywidualnych apeluje o pilną zmianę sposobu waloryzacji emerytur rolniczych. Zdaniem związkowców obecne przepisy są dyskryminujące dla  rolników i należy je jak najszybciej zmienić. 

wk25 marca 2022, 09:49

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas wystąpiła w imieniu Prezydium Związku do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa Henryka Kowalczyka z wnioskiem o pilną zmianę przepisów z zakresu waloryzacji emerytur rolniczych. Jest to postulat wielokrotnie już przedkładany przez NSZZ RI „Solidarność” i problem, który nabrzmiewa od lat. Zdaniem Związku należy jak najszybciej dokonać zmiany przepisów i zwaloryzować w oparciu o nowe przepisy rolnicze emerytury.

Na czym polega problem?

Ostatnio coraz więcej rolników sygnalizuje, że po waloryzacji, której wskaźnik w tym roku wynosi 7 %, rolnicy nie otrzymują finalnie emerytur wyższych o 7%. W opinii rolników jest to błąd w wyliczeniach ze strony KRUS. Tymczasem Solidarność zwraca uwagę, że nic bardziej mylnego. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku emerytur rolniczych waloryzacji podlega kwota emerytury podstawowej (od której za pomocą indywidualnych wskaźników wylicza się rzeczywistą emeryturę brutto), a nie kwota brutto dotychczasowej emerytury, jak to jest w przypadku emerytur w systemie powszechnym (ZUS).

- Obecnie w systemie powszechnym waloryzacja emerytury polega na podwyższeniu otrzymywanej przez emeryta emerytury brutto o określony wskaźnik waloryzacji, natomiast w systemie ubezpieczenia rolniczego KRUS waloryzacja odbywa się w bardziej skomplikowany sposób. Wyliczenie kwoty brutto emerytury zwaloryzowanej odbywa się poprzez przemnożenie podstawowej emerytury rolniczej poprzez wskaźnik waloryzacji, a następnie poprzez wskaźniki wymiaru świadczenia odpowiednie dla części składkowej i uzupełniającej. Części te są natomiast ustalane odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. W związku z tym faktycznie w przypadku emerytury rolniczej waloryzowana jest jedynie kwota emerytury podstawowej, a nie kwota brutto fizycznie otrzymywanej emerytury przez rolnika. W praktyce oznacza to, że finalny wzrost kwoty emerytury brutto znaczącej liczby przypadków jest niższy niż tegoroczny wskaźnik waloryzacji czyli 7%, co stale podnoszą rolnicy w przedkładanych nam wnioskach – podkreśliła w swoim piśmie do ministra rolnictwa przewodnicząca Związku Teresa Hałas.

Kolejny kłopot

Solidarność Rolników Indywidulanych przypomina także, że w przypadku zbiegu emerytury rolniczej z emeryturą z systemu powszechnego, gdzie emeryt otrzyma sumarycznie emeryturę z tych dwóch źródeł wyższą niż najniższa emerytura pracownicza, waloryzacji kwoty emerytury rolniczej nie dokonuje się. A to kolejny przykład na krzywdzące dla rolników przepisy.

- Mając na względzie całą powyższą argumentację, zwracam się jak na wstępie z wnioskiem o pilne podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów w zakresie waloryzacji emerytur rolniczych, tak by jeszcze w tym roku rolnicy mogli otrzymać zwaloryzowaną emeryturę w oparciu o nowe sprawiedliwsze i bardziej przejrzyste zasady – podkreśliła przewodnicząca Związku Teresa Hałas.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)