Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium

Ostry spór o reformę

Obrazek

Komisja Europejska przedstawiła nową unijną politykę rolną. Bruksela chwali się, że będzie prościej, a państwa członkowskie otrzymają większa swobodę. Ale pierwsze reakcje organizacji rolniczych nie pozostawiają złudzeń, że szykuje gwałtowna walka o przyszłą Wspólną Politykę Rolną. Zdaniem europejskich rolników pomysły Brukseli to nic innego jak próba jej renacjonalizacji i zabranie farmerom nawet 1/5 dochodów.

wk1 czerwca 2018, 23:05
Na lata 2021–2027 Komisja Europejska zaproponowała wydatki na poziomie 365 mld euro. Dzięki temu Wspólna Polityka Rolna ma nadal wspierać rolników i społeczności wiejskie oraz zrównoważony rozwój unijnego rolnictwa. Ale jednocześnie ma odzwierciedlać ambicje Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i działań chroniących klimat. Bruksela chce dać państwom członkowskim większe możliwości przy podejmowaniu decyzji, w jaki sposób i gdzie inwestować środki w ramach polityki rolnej. - Nasze wnioski stanowią element realizacji zobowiązania Komisji, aby zmodernizować i uprościć wspólną politykę rolną, dając państwom członkowskim prawdziwą swobodę działania zapewniając większą odporność sektora rolnictwa w Europie i zwiększając poziom ambicji związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianie klimatu w ramach tej polityki – powiedział Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Obowiązkowe krajowe programy
Państwa członkowskie będą dysponowały większą swobodą wydawania unijnych funduszy. W tym celu będą musiały opracować krajowe programy, w których określą swoje cele tak, aby najskuteczniej reagować na problemy rolników i obszarów wiejskich.

Państwa członkowskie będą miały również możliwość przesunięcia do 15% środków z dopłat bezpośrednich na fundusze rozwoju obszarów wiejskich i odwrotnie z funduszy rozwoju obszarów wiejskich na dopłaty bezpośrednie. Zdaniem Brukseli ma to zapewnić finansowanie priorytetów.

W krajowych planach strategicznych państwa członkowskie będą musiały określić jak chcą osiągnąć 9 ogólnych unijnych celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych, przy wykorzystaniu zarówno płatności bezpośrednich jak i środków rozwoju obszarów wiejskich. Poszczególne plany zatwierdzać będzie Komisja, aby zapewnić ich spójność i ochronę jednolitego rynku. Jednocześnie Bruksela będzie śledzić postępy każdego państwa w realizacji ustalonych celów końcowych.
Dopłaty dla małych i średnich
Płatności bezpośrednie mają pozostać zasadniczym elementem unijnej polityki rolnej. Ale priorytetem ma być wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych, które stanowią większość w Unii Europejskiej oraz pomoc dla młodych rolników.

W tym celu Komisja proponuje zmniejszanie płatności bezpośrednich dla rolników w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro. Ustalono też maksymalny limit płatności na kwotę 100 tys. euro na gospodarstwo rolne. W efekcie małe i średnie gospodarstwa rolne mają otrzymać wyższy poziom wsparcia na hektar. Państwa członkowskie będą musiały przeznaczyć co najmniej 2% płatności bezpośrednich na pomoc młodym rolnikom.
Nasze nowe, wielkie unijne zazielenianie
Zgodnie z zapowiedziami bardzo dużo uwagi Bruksela przykłada do ochrony klimatu. Ale nowa WPR będzie wymagała od rolników zwiększenia działań z zakresu ochrony środowiska poprzez działania zarówno obowiązkowe, jak i te oparte na systemie zachęt. Od spełnienia surowszych wymogów w zakresie środowiska i klimatu będzie uzależnione otrzymanie płatności bezpośrednich.

Każde państwo członkowskie będzie musiało stworzyć programy ekologiczne mające na celu wspieranie rolników, którzy wykraczają poza obowiązkowe wymogi. Będą one finansowane z narodowej koperty płatności bezpośrednich. Jednocześnie, aż 30 % środków na rozwój obszarów wiejskich zostanie przeznaczone na działania środowiskowe i klimatyczne.

W efekcie 40% całkowitego budżetu na Wspólną Politykę Rolną będzie przeznaczonych na działań w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska!!!
Kolejny priorytet: nauka i wiedza
Nowa polityka rolna ma także w większym stopniu wykorzystywać wszystkie najnowsze technologie, aby pomóc zarówno rolnikom w polu, jak i administracji publicznej. Będą więc pieniądze na projekty w zakresie badań i innowacji dotyczące żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i bio-gospodarki. Ale także na przyspieszenie digitalizacji życia na wsi. Konkretnie chodzi tu o inwestycje w szerokopasmowy Internet na obszarach wiejskich.
Mocna krytyka
Jeżeli Bruksela liczyła na poklask dla swoich propozycji to się grubo myliła. COPA-COGECA już mówi, że pomysły Komisji Europejskiej w żaden sposób nie uproszczą polityki rolnej, ale na pewno są próbą jej częściowej renacjonalizacji. - Jesteśmy przekonani, że nowy model WPR nie doprowadzi do prawdziwego uproszczenia zasad dla rolników. Bardzo niepokoją nas skutki tych propozycji. Płatności bezpośrednie są najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na stabilizację dochodów rolników, pozwalają im lepiej zarządzać ryzykiem związanym z przychodami, a propozycje KE je nadszarpują. Sprzeciwiamy się wszelkim pułapom i stopniowemu zmniejszaniu płatności zaproponowanym przez Komisję – powiedział Joachim Rukwied przewodniczący organizacji europejskich rolników – COPA.

Zdaniem COPA-COGECA ze względu na tragiczną sytuację finansową rolników, nie można się zgodzić na przeznaczenie tak znacznej części płatności bezpośrednich na cele związane ze zmianami klimatu, bo doprowadzi to do dalszego spadku rentowności gospodarstw.

Z kolei Farm Europe wyliczyło, że realizacja pomysłów Brukseli doprowadzi od razu do spadku rolniczych dochodów w całej Europie od 16 do 20%. Eksperci organizacji zwracają uwagę na niekonsekwencję Brukseli, która z jednej strony chce wspierać małych i średnich, podczas, gdy jej propozycje doprowadzą europejskie rolnictwo do masowych rezygnacji farmerów, którzy będą porzucać swoje gospodarstwa. A to z kolei będzie oznaczać „masową restrukturyzację” obecnego modelu rolnictwa oraz promowanie powstawania dużych holdingów.    wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)