Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Plany UE mogą oznaczać zakaz stosowania środków ochrony roślin na 1/4 gruntów rolnych!

Obrazek

Rolnicy są zaniepokojeni unijnymi planami wprowadzenia zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach chronionych. W Niemczech może ucierpieć ponad 4,6 mln ha gruntów rolnych.

29 lipca 2022, 14:22

Zakaz stosowania ś.o.r. budzi niepokój

Według planów Komisji Europejskiej w przyszłości ma wejść w życie całkowity zakaz stosowania środków ochrony roślin m.in. w odniesieniu do obszarów chronionego krajobrazu.Powyższa mapa poglądowa budzi obecnie niepokój i przerażenie wśród wielu rolników w Niemczech. Pokazuje ona bowiem obszary chronionego krajobrazu w Niemczech - 10 mln ha, czyli dobrą jedną czwartą powierzchni kraju. 

Ucierpiało co najmniej 4,6 mln ha

Jak potwierdziła Federalna Agencja Ochrony Przyrody dla top agrar, na samych obszarach chronionego krajobrazu znajduje się dobre 4,5 mln ha gruntów rolnych (LNF). Obejmuje to prawie 2,5 mln ha gruntów ornych i około 2 mln ha użytków zielonych. Obszary te zostałyby całkowicie objęte zakazem używania środków ochrony roślin.

Do tego dochodzą obszary rolnicze Natura 2000, Flora-Fauna-Habitat (FFH) i ostoje ptaków. W sumie zakaz może dotknąć ponad jedną czwartą z 16,6 mln ha użytków rolnych w Niemczech.

Dlaczego obszary chronionego krajobrazu?

Oprócz "europejskich" obszarów chronionych, takich jak Natura 2000, FFH i obszary ochrony ptaków, wniosek legislacyjny dotyczący "rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin" obejmuje również "wszelkie inne krajowe, regionalne lub lokalne obszary chronione zgłoszone przez państwa członkowskie do rejestru krajowych obszarów chronionych (CDDA)".

W przypadku Niemiec są to m.in. obszary chronionego krajobrazu. Oprócz obszarów chronionego krajobrazu Niemcy rejestrują w CDDA także parki narodowe i rezerwaty przyrody. Zasady ochrony roślin miałyby zastosowanie również do tych obszarów, gdyby zostały przyjęte zgodnie z obecnym planem.

Jeszcze nic nie postanowione

Obecnie nie wiadomo jednak, czy rzeczywiście należy się tego spodziewać. Aktualny projekt pochodzi z Komisji Europejskiej. Teraz kolej na Parlament Europejski i państwa członkowskie UE, które muszą zająć stanowisko w tej sprawie.
Związek Okręgowy Soest zrzeszający Westfälisch Lippischer Landwirtschaftsverband (WLV) już na początku lipca wysłał list otwarty do parlamentarzystów UE z tego regionu. Ich obawy: w samym powiecie Soest zakaz oprysków może dotknąć 35 000 ha gruntów rolnych.

Zainteresowane państwa członkowskie

Na ostatnim spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa wiele krytyki wobec planów Komisji Europejskiej płynęło także z szeregów państw członkowskich UE. Przede wszystkim wielu ministrów niepokoi groźba wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach chronionych. Zdaniem niektórych delegacji argumentem przeciwko planowanym celom redukcji były również obecne ograniczenia w dostawach żywności.

Minister federalny Cem Özdemir zasadniczo pozytywnie ocenia pakiet ochrony roślin. Jego zdaniem należy jednak przeanalizować włączenie do rozporządzenia obszarów chronionych.

Konstantin Kockerols
Tłum. JK

Źródło: www.topagrar.com
Fot. Envanto Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)