Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Podwyżka rzędu 14 zł/h dla lek. weterynarii to recepta na ASF?

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa, chcąc zachęcić lekarzy weterynarii do podejmowania działań na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej, proponuje wzrost stawki wynagrodzenia z dotychczasowych 41 zł do 55 zł za godzinę pracy. To jeden z pomysłów na walkę z ASF oraz konieczność wzmożenia kontroli bioasekuracyjnych w całym kraju.  

wk19 listopada 2019, 12:16
Do konsultacji społecznych został wysłany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Celem rozporządzenia jest zachęcenie lekarzy do podejmowania działań na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej. 
– Zgodnie z informacją przekazaną przez Głównego Lekarza Weterynarii, terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej napotykają trudności w wyznaczaniu lekarzy weterynarii do czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt I lit. m ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, tj. do prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym kontroli stanu bioasekuracji miejsc utrzymywania zwierząt – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia. 

Dlatego MRiRW proponuje podniesienie stawki za prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, z dotychczasowej wysokości 41 zł do wysokości 55 zł za godzinę pracy. Ma to zachęcić lekarzy weterynarii do wykonywania czynności z wyznaczenia związanych z kontrolą urzędową w zakresie oceny bioasekuracji gospodarstw, a tym samym pozwoli w należytym stopniu zabezpieczyć wykonywanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej. 

Taki krok wynika również z konieczności zintensyfikowania wykonywania kontroli bioasekuracji w całym kraju. Obecnie zainteresowanie tzw. wyznaczeniami w tym zakresie nie zaspokaja potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej i uniemożliwia tym samym wykonanie kontroli w tempie wymuszonym przez rozwijającą się sytuację epizootyczną w zakresie ASF. Wzmożenie działań organów Inspekcji Weterynaryjnej powodowane jest potrzebą zapobiegania rozprzestrzeniania się tej choroby. Służy temu między innymi eliminacja naruszeń w zakresie bioasekuracji w gospodarstwach oraz likwidacja tych gospodarstw, które nie są w stanie spełnić wymagań bioasekuracji. 

Działania w tym obszarze mogą być podjęte przez powiatowych lekarzy weterynarii wyłącznie po przeprowadzeniu kontroli. Ponieważ sytuacja kadrowa powiatowych inspektoratów weterynarii nie pozwala na przeprowadzenie wszystkich kontroli w tym zakresie przez zatrudnionych w inspektoratach lekarzy weterynarii, niezbędne jest zatrudnienie lekarzy prywatnej praktyki. 

 W 2018 r. w Polsce skontrolowano łącznie 75 593 gospodarstw utrzymujących świnie, pod kątem spełnienia wymagań bioasekuracji wynikających z rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

W roku bieżącym podwyżki sfinansowane zostaną ze środków będących w dyspozycji Inspekcji Weterynaryjnej. Natomiast w latach następnych będą realizowane w ramach limitów wydatków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W pierwszym roku dodatkowy koszt kontroli wyniesie 1,2 mln zł, w kolejnych latach 1 mln zł.
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)