Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej grożą zaostrzeniem protestu!

Obrazek

Działające w Inspekcji Weterynaryjnej związki zawodowe straciły cierpliwość i dają ministerstwu rolnictwa dwa tygodnie na znalezienie obiecanych 40 mln zł na podwyżki. Niespełnienie tego żądania spowoduje zaostrzenie protestu. Ministerstwo rolnictwa twierdzi, że robi co może, a wniosek w sprawie uruchomienia rezerwy budżetowej został złożony do ministerstwa finansów.

wk24 maja 2019, 17:00
18 maja w Warszawie odbył się walny zjazd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Jednym z głównych tematów była sprawa obiecanych przez rząd podwyżek oraz kwestia kontynuacji protestu

- Nadal nie mamy żadnych konkretów co do wzrostu wynagrodzeń i w sprawie spełnienia pozostałych postulatów OZZPIW. Na każdym spotkaniu słyszymy, że to kwestia dni lub tygodni, a przecież zobowiązania ze strony MRiRW padły już 9 stycznia 2019 r. Główny Lekarz Weterynarii nie potrafił nam również udzielić odpowiedzi na pytanie, kiedy zostanie uruchomione obiecane 40 milionów na wzrost wynagrodzeń, co miało mieć miejsce w I kwartale - napisano w komunikacie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Związki zawodowe najwyraźniej straciły już cierpliwość i dlatego zdecydowano się na ultimatum. Jeżeli sprawa nie zostanie wyjaśniona ostatecznie do 8 czerwca OZZPIW zagroził zaostrzeniem protestu. Do tego dnia jednostki Inspekcji Weterynaryjnej mają otrzymać decyzje budżetowe gwarantujące przyznanie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń.

- W przeciwnym wypadku Zarząd OZZPIW podejmie uchwałę o zaostrzeniu protestu. Czujemy się oszukani, ponieważ obiecana kwota miała zostać rozdysponowana już w I kwartale 2019 r., o czym Minister Ardanowski zapewnił nas na spotkaniu 9 stycznia 2019 r. Nie możemy akceptować permanentnego lekceważenia i braku szacunku wobec pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Tu chodzi też o naszą godność. Mamy nadzieję, że urzędnicy MRiRW, jako godni zaufania reprezentanci Rządu, doprowadzą do pozytywnego zakończenia tej sprawy w wskazanym terminie - napisano w komunikacie OZZPIW.

Na czym będzie polegało zaostrzenie protestu? Tego działające w Inspekcji Weterynaryjnej związki zawodowe nie ujawniają, ale zapewniają jednak, że wszystko będzie zgodną z ustawą o Służbie Cywilnej.

Tymczasem resort rolnictwa uparcie twierdzi, że obietnica przekazania 40 mln zł na podwyżki dla Inspekcji Weterynaryjnej zostanie zrealizowana. W piśmie przekazanym właśnie Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej napisano, że choć MRiRW nie został wyposażony w kompetencje do kształtowania wynagrodzeń w podległych mu inspekcjach, to “popiera i podejmuje wszelkie możliwe inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji ich pracowników. Wśród ostatnich działań należy wymienić wniosek o pilne zwiększenie zatrudnienia i wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z wnioskami Wojewodów oraz wniosek o zmianę przeznaczenia części rezerwy celowej w kwocie 39.999.121 zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (wraz z pochodnymi)”.

Resort rolnictwa zapewnił także, że cały czas trwają prace nad wprowadzeniem zmian w organizacji nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną, tak by opierał się on w większym stopniu o zasoby kadrowe tej instytucji oraz możliwe było jej elastyczne, dostosowane do bieżących potrzeb, finansowanie. Tzw. etatyzacja nadzoru miałaby oznaczać zatrudnienie ok. 2-2,5 tys. lekarzy weterynarii. Koszty tego przedsięwzięcia szacowane są nawet na 730 mln zł. wk

Fot. Sierszeńska

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy