Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Prof. Andrzej Rutkowski dr honoris causa UTP w Bydgoszczy

Obrazek

Prof. Andrzej Rutkowski z Katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został doktorem honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Karol Bujoczek12 kwietnia 2019, 13:04

Ten zaszczytny tytuł naukowy jest wyrazem uznania za dorobek naukowy oraz wybitną osobowość. Prof. Andrzej Rutkowski - ekspert w zakresie żywienia zwierząt, zwłaszcza drobiu, a także trzody chlewnej, dostąpił tego zaszczytu na bydgoskiej uczelni rolniczej. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. Tomasz Topoliński podkreślał: - Aktywność naukowa i zaangażowanie prof. Andrzeja Rutkowskiego w rozwój nauki o żywieniu zwierząt nie tylko w Polsce, ale także na świecie sprawiły, że w tym zakresie Profesor stał się niekwestionowanym autorytetem. -


Nauka praktyce

Prof. Rutkowski jest autorem wielu opracowań naukowych o doniosłym znaczeniu praktycznym dla rozwoju żywienia drobiu i trzody chlewnej. W laudacji z okazji nadania tytułu dr h.c. prof. Marek Bednarczyk z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przedstawił osiągnięcia naukowe prof. Andrzeja Rutkowskiego w zakresie poprawy efektywności wykorzystania paszy i stosowania enzymów w żywieniu kurcząt rzeźnych. Prof. Andrzej Rutkowski odkrył zestaw enzymów istotnie poprawiających wartość pokarmową poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz diet pozbawionych białka zwierzęcego.

Tymi badaniami prof. Rutkowski rozwinął temat stosowania rodzimych źródeł białka w żywieniu zwierząt, jest też aktywnie zaangażowany w program dotyczący zwiększenia wykorzystania krajowego białka paszowego dla wysokiej jakości produktów zwierzęcych.

Zdaniem prof. Rutkowskiego – znanego z praktycznego i rozsądnego podejścia do praktyki – utopią byłoby całkowite wyeliminowanie białka pochodzącego z importowanej do Europy śruty sojowej, ale to nie znaczy, że nie mamy wielu możliwości jego częściowego przynajmniej zastąpienia.


Czy grozi nam głód białka

W swoim wykładzie prof. Andrzej Rutkowski podkreślał, że światu w przyszłości grozi nie tylko deficyt energii, ale też głód białka. Wzrost zamożności społeczeństw do niedawna uznawanych za biedne rodzi za sobą zwiększone zapotrzebowanie na białko.

- Ludzie zarabiając więcej mogą sobie pozwolić na to, by lepiej jeść. Chińczycy dziś spożywają średnio tylko 2 kg drobiu na głowę rocznie, ale ich apetyt rośnie, co oznacza większe zapotrzebowanie na białko do produkcji zwierzęcej – argumentował prof. Rutkowski. Już teraz to właśnie w Chinach spożycie białka roślinnego jest jedno z najwyższych na świecie, co wynika przede wszystkim z zasobności portfela. Jednak coraz więcej ludzi stać na to, by spożywać białko zwierzęce.

– Mamy na świecie ludzi głodujących, niedożywionych i żyjących w dostatku. W krajach bogatych spożycie białka jest czasem wręcz za wysokie. Dzienna dawka białka to 56 gramów na dorosłego człowieka, a my często rozrzutnie odżywiamy się białkiem. Zjadamy powyżej 80 gramów, co niepotrzebnie obciąża zdrowie – podkreślał prof. Rutkowski.


Białko z komórek macierzystych chomika

Jego zdaniem rozsądne gospodarowanie białkiem, zwiększenie udziału białka roślinnego w diecie dla ludzi, poprawa efektywności wykorzystania białka w żywieniu zwierząt są kluczowe dla bilansu białka na świecie.

- Oczywiście pojawiają się pomysły, by zastąpić zwierzęce białko naturalne tym z hodowli komórek macierzystych, np. z chomika – żartował znany z poczucia humoru prof. Rutkowski i zaraz dodał – to wcale nie oznacza, że będziemy spożywać mięso chomika, ale ta technologia jest już gotowa i można tak rozmnożyć w warunkach sztucznych każde białko na bazie komórek macierzystych. Jego zdaniem, na razie technologia ta jest jeszcze zbyt droga, by mogła dostarczyć alternatywnego białka.

- W przyszłości białko będzie pochodzić z wielu różnych źródeł, także z hodowli owadów. Dla Europy przyszłością będzie soja. Jej uprawa nabiera rozpędu i jeśli kroczyć będzie tą samą drogą, co kukurydza, to za kilka lat soja może stać się istotnym źródłem własnego, europejskiego białka – podkreślał prof. dr h.c. Andrzej Rutkowski.  

Prof. Andrzej Rutkowski jest też prezesem Zarządu Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, który co roku organizuje Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, tegoroczna XXXI edycja odbędzie się w Polańczyku 4-6 września 2019 r. kb1 z 14
Prof. Andrzej Rutkowski z Katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Prof. Andrzej Rutkowski z Katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

2 z 14
Promotor prof. Marek Bednarczyk przedstawił zasługi profesora Rutkowskiego w nauce. Imponujący dorobek liczy ponad 600 publikacji.

Promotor prof. Marek Bednarczyk przedstawił zasługi profesora Rutkowskiego w nauce. Imponujący dorobek liczy ponad 600 publikacji.

3 z 14
Nadanie tytułu doktora Honoris Causa to niezwykle podniosła uroczystość w świecie akademickim.

Nadanie tytułu doktora Honoris Causa to niezwykle podniosła uroczystość w świecie akademickim.

4 z 14
Na uroczystości nadania tytułu doktora Honoris Causa w Auli Novum zgromadzili się licznie zaproszeni goście.

Na uroczystości nadania tytułu doktora Honoris Causa w Auli Novum zgromadzili się licznie zaproszeni goście.

5 z 14
Prof. Andrzej Rutkowski dostąpił tego zaszczytu w uznaniu za dorobek naukowy oraz wykreowanie poznańskiej szkoły żywienia zwierząt na arenie międzynarodowej.

Prof. Andrzej Rutkowski dostąpił tego zaszczytu w uznaniu za dorobek naukowy oraz wykreowanie poznańskiej szkoły żywienia zwierząt na arenie międzynarodowej.

6 z 14
Rada Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Rada Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

7 z 14
Rada Wydziału Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Rada Wydziału Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

8 z 14
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Jan Pikul.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Jan Pikul.

9 z 14
Licznie zgromadzeni Rektorzy Uczelni Rolniczych w Polsce.

Licznie zgromadzeni Rektorzy Uczelni Rolniczych w Polsce.

10 z 14
Licznie zgromadzeni Rektorzy Uczelni Rolniczych podczas uroczystości nadania tytułu doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Rutkowskiemu.

Licznie zgromadzeni Rektorzy Uczelni Rolniczych podczas uroczystości nadania tytułu doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Rutkowskiemu.

11 z 14
Rektor UT-P w Bydgoszczy prof. Tomasz Topoliński – uzasadniał uchwałę Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy o nadaniu tytułu doktora Honoris Causa.

Rektor UT-P w Bydgoszczy prof. Tomasz Topoliński – uzasadniał uchwałę Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy o nadaniu tytułu doktora Honoris Causa.

12 z 14
Uroczystość nadania tytułu doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Rutkowskiemu.

Uroczystość nadania tytułu doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Rutkowskiemu.

13 z 14
Uroczystość nadania tytułu doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Rutkowskiemu w Auli Novum w Bydgoszczy.

Uroczystość nadania tytułu doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Rutkowskiemu w Auli Novum w Bydgoszczy.

14 z 14
Wykład prof. Andrzeja Rutkowskiego – „Czy grozi nam głód białka”, w którym prof. Rutkowski jasno przedstawił sytuację w zakresie zaopatrzenia w białko roślinne i zwierzęce na świecie.

Wykład prof. Andrzeja Rutkowskiego – „Czy grozi nam głód białka”, w którym prof. Rutkowski jasno przedstawił sytuację w zakresie zaopatrzenia w białko roślinne i zwierzęce na świecie.

Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Bujoczek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)