Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Szczera dyskusja w Węgierskiej Izbie Rolniczej

Obrazek

Nie jesteście gośćmi, lecz bratankami – tak miłymi słowami przywitano grupę rolników uczestniczących w naszym wyjeździe studyjnym podczas wizyty w Węgierskiej Izbie Rolniczej.

Jan Beba28 czerwca 2017, 22:09

Jak wygląda struktura węgierskich gospodarstw? Czy łatwo przepisać gospodarstwo? To tylko nieliczne z burzy pytań, które padły podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Węgierskiej Izby Rolniczej w Budapeszcie. Na wszystkie otrzymaliśmy odpowiedź! Przytoczę więc najważniejsze z omawianych kwestii.

Od czego zależy wysokość składki na Węgierską Izbę Rolniczą? 

Wysokość składki na izbę jest uzależniona od wysokości przychodu danego gospodarstwa. Im wyższy przychód, tym wyższa składka. Najmniejsi gospodarze płacą składkę w wysokości około 4 euro rocznie, a najwięksi ponad 3 tys. euro. 

Jakie podatki płacą rolnicy na Węgrzech?

Wysokość stawki podatku płaconego przez rolnika zależy od rodzaju prowadzonej produkcji (roślinna, zwierzęca, mieszana). Najmniejsi gospodarze, prywatni właściciele mniejszych farm płacą tylko podatek dochodowy jak każdy Węgier. Inne stawki obowiązują wielkoobszarowców, w zależności od tego czy rolnik pracuje sam czy w ramach spółdzielni bądź spółki akcyjnej.

Jaki jest system ubezpieczeń społecznych?

Ubezpieczenia rolnicze nie wyglądają tak jak w Polsce. Każdy gospodarz płaci składki ZUS za siebie, podobnie jak każdy przedsiębiorca. Ustawodawca określił pewien próg przychodów, po przekroczeniu którego stawka rośnie.Warto zaznaczyć, że rolnictwo na Węgrzech nie jest wyróżnioną/uprzywilejowaną pod tym względem grupą zawodową, tak jak w Polsce.

Szersza relacja ze spotkania niebawem na łamach magazynu „top agrar Polska”.

System organizacji i wsparcia rolnictwa na Wegrzech gruntownie zmienił się 5 lat temu, czego efektem było utworzenie nowej izby rolniczej. Wcześniej w kraju Madziarów też funkcjonowały Izby, ale członkostwo w nich było dobrowolne. W efekcie członkami byli tylko więksi rolnicy i spółdzielnie co gromadziło zaledwie 11 tys. podmiotów. Powstała więc nowa organizacja, obejmująca swym zasięgiem całe Węgry. Nowa Izba działa na podstawie świeżych ustaw rolniczych, a najistotniejszą z punktu widzenia Izby zmianą jest obowiązkowe członkostwo dla wszystkich rolników na Węgrzech. na tej podstawie obecnie Izba ma około 400 tys. członków, co daje jej miano największej organizacji publicznej na Wegrzech. Wcześniej, w każdym z 19 węgierskich województw, była oddzielna izba, a w nowym systemie tylko jedna izba krajowa. Kolejny efektem zmian strukturalnych było podpisanie w 2013 roku z węgierskim rządem porozumienie na podstawie którego oprócz naszych zadań rolniczych opiniujemy ustawy. Dajemy naszym rolnikom legitymacje rolnicze i rozliczamy ich z podatków.Innym ciekawym działaniem jest rozwiązywanie sporów między zwaśnionymi stronami w biznesie rolniczym - dotyczy członków. Łącznie Izba ma 1200 pracowników z czego 650 to doradcy  i terenowi eksperci do spraw rolniczych. 

– Bardzo często jeździłem do Polski, spotykałem się z polskimi rolnikami i zawsze wstydziłem się, gdy widziałem Wasze coraz lepsze wyniki w produkcji i wzrosty w odniesieniu do niższych wyników na Węgrzech – mówił Papp Gergely, dyrektor generalny w Izbie Rolniczej.

 

Fot. Beba

 1 z 6
Papp Gergely, dyrektor generalny w Węgierskiej Izbie Rolniczej.

Papp Gergely, dyrektor generalny w Węgierskiej Izbie Rolniczej.

2 z 6
Koscy Bela, dyrektor d.s. komunikacji i spraw międzynarodowych WIR.

Koscy Bela, dyrektor d.s. komunikacji i spraw międzynarodowych WIR.

3 z 6
Polscy rolnicy w Węgierskiej Izbie Rolniczej.

Polscy rolnicy w Węgierskiej Izbie Rolniczej.

4 z 6
Polscy rolnicy w Węgierskiej Izbie Rolniczej.

Polscy rolnicy w Węgierskiej Izbie Rolniczej.

5 z 6
Przedstawiciele Węgierskiej Izbie Rolniczej.

Przedstawiciele Węgierskiej Izbie Rolniczej.

6 z 6
Koscy Bela oddaje się lekturze top agrar Polska.

Koscy Bela oddaje się lekturze top agrar Polska.

Picture of the author
Autor Artykułu:Jan Beba
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)