Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Uciążliwość zapachowa według Lewicy: rolnicy są wściekli

Obrazek
Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy, który wzbudził wściekłość rolników. Chodzi o przepisy, które miałyby rozwiązać problem uciążliwości zapachowej. Problem w tym, że za uciążliwe uznano zapachy charakterystyczne dla wsi i rolnictwa. 
wk28 czerwca 2021, 10:59
- Celem wydania ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw jest określenie zasad postępowania w przypadku występowania uciążliwości zapachowej spowodowanej prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego – napisano w uzasadnieniu projektu. 

Większe uprawnienia gminy 


Lewica chce, aby organy jednostek samorządu terytorialnego miały kompetencje do podejmowania działań, zmierzających do ograniczenia uciążliwości zapachowej lub jej całkowitego wyeliminowania. Organy gminy będą więc mogły wydawać decyzje administracyjne w sprawach z zakresu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości zapachowej. 

Wiele kontrowersji wzbudził ten artykuł ustawy: „Przedsiębiorca planujący podjęcie działalności gospodarczej oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej planująca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także eksploatacji instalacji lub urządzenia oraz innej działalności, na terenie gminy, przed podjęciem tej działalności, składają oświadczenie, że ich działalność nie będzie uciążliwa dla mieszkańców gminy pod względem zapachowym”. Spotkało się to z żywiołową krytyką rolników. „Zaliczacie do uciążliwych zapachów hodowlę zwierząt? Zapach obornika pogarsza Wam komfort życia? Jesteście nienormalni. NA WSI  PRODUKUJEMY ŻYWNOŚĆ, ŻEBYŚCIE MIELI CO DO GARA WŁOŻYĆ”- napisał na Twitterze Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Skargi społeczeństwa 


Kierowane do Inspekcji Ochrony Środowiska skargi na uciążliwość zapachową stanowią rokrocznie ok. 50 % wszystkich skarg dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Skargi dotyczą szczególnie dużych ferm trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, także oczyszczalni ścieków, baz i stacji paliw płynnych, zakładów unieszkodliwiania i odzysku odpadów. 
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)