Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Uszkodzona melioracja przy gazociągu

Obrazek
Pytanie: W latach 90. XX wieku kupiłem ziemię, przez którą przebiega gazociąg. W 1984 r., gdy go budowano, popsuto meliorację i do dziś występują duże rozlewiska wodne. Czy mogę żądać od gazociągu jej naprawy?
adw. Mikołaj Pomin23 sierpnia 2020, 09:46
Odpowiedź: Budowa gazociągu, choć miała miejsce ponad 30 lat temu, przeprowadzona była na podstawie odpowiednich pozwoleń na budowę oraz wymaganych zgód. W tym czasie dokumentacja systemu melioracji mogła być szczątkowa lub w ogóle jej nie było, na skutek czego budującym gazociąg trudno było odtworzyć system melioracji. Nie można wykluczyć, że uszkodzenie systemu melioracji wynikało z zaniedbania wykonawcy. Niezależnie od przyczyn roszczenia związane z uszkodzeniami melioracji należało zgłaszać w terminie 3 lat, licząc od dnia dowiedzenia się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Innymi słowy, ówczesny właściciel miał prawo domagać się naprawienia szkody, od kiedy pojawiły się pierwsze oznaki, że uszkodzono melioracje. Po 3 latach właściciel utracił prawo domagania się naprawienia szkody. Nie zmieniła tego sprzedaż nieruchomości Czytelnikowi w latach 90. XX wieku. Po pierwsze, nabył ziemię ze stanem powodującym szkody. Po drugie, jeżeli w chwili nabycia nie mógł dowiedzieć się o zalewaniu pola z powodu uszkodzonej melioracji, mógłby skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi. W żadnym razie nie przysługuje mu jednak prawo żądania od operatora gazociągu naprawienia szkód.

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, by zwrócić się do operatora, by naprawił uszkodzenia, jednak należy zaznaczyć, że może on skutecznie się od tego uchylić. Mając na uwadze okoliczności sprawy należy zasugerować naprawę melioracji we własnym zakresie przez właściciela gruntu w porozumieniu z właścicielem gazociągu. Porozumienie to będzie konieczne, bowiem jakiekolwiek prace w pobliżu tego typu obiektów wymagają uzgodnienia z „gazownią”.
adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)