Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

W lutym ruszają rolnicze rzeźnie

Obrazek

Już w lutym rolnicy będą mogli ruszyć z ubojem zwierząt w tzw. rzeźniach rolniczych. Sprawdź, jakie wymagania nakłada na te zakłady ministerstwo rolnictwa.

Paulina Janusz-Twardowska31 stycznia 2020, 06:00

Już 18 lutego w życie wejdzie rozporządzenie MRiRW określające niektóre wymagania, jakie powinny zostać spełnione w małych ubojniach przy gospodarstwach rolnych. W tzw. rolniczych rzeźniach będzie można ubijać zwierzęta z własnego gospodarstwa oraz gospodarstw zlokalizowanych w tym samym i sąsiednich powiatach. Rozporządzanie nakłada limity uboju na przydomowe zakłady, uzależnione od gatunku zwierząt. I tak limity dzienne wynoszą:

 • 50 szt. dla drobiu lub zajęczaków
 • 1 szt. dla ptaków bezgrzebieniowych;
 • 6 szt. dla świń i owiec od 15 kg i 10 szt. dla prosiąt i owiec poniżej 15 kg;
 • 1 szt. dla bydła lub koni powyżej 3 mies. i 2 szt. dla cieląt i źrebiąt poniżej 3 mies.
 • 3 szt. dla dzikich zwierząt kopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych.

Limity tę będą mogły być przekroczone za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, o ile w całym roku nie zostaną przekroczone założone progi:

 • 18250 szt. drobiu lub zajęczaków
 • 2190 szt. świń lub owiec od 15 kg oraz 3650 szt. prosiąt i owiec do 15 kg;
 • 365 szt. bydła i koni powyżej 3. miesiąca życia i 730 szt. bydła i koni do 3. mies.

Wymogi higieniczne dla tych zakładów są złagodzone w porównaniu z wymaganiami postawionymi przed dużymi ubojniami. Właściciele rolniczych rzeźni będą musieli m.in.:

 •  zapewnić toaletę podłączoną do sprawnej kanalizacji, która jednak nie będzie łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniem, w którym będzie dokonywany ubój
 • zorganizować osobne pomieszczenie, w którym będzie zmieniana odzież
 • przechowywać osobno od miejsca uboju środki czyszczące i dezynfekcyjne
 • zorganizować izolatkę, jeśli będą ubijać zwierzęta spoza własnego gospodarstwa
 • zapewnić system odkażania używanych narzędzi
 • przygotować umywalkę z ciepłą wodą
 • zakupić przynajmniej jedną chłodnię zamykaną na klucz
 • zabezpieczyć zamknięty pojemnik na treść przewodu pokarmowego ubijanych zwierząt;
 • wyznaczyć obszar poza rzeźnią do przechowywania obornika.

W rolniczej rzeźni nakazany jest ubój zwierząt bezpośrednio po ich doprowadzeniu lub przetransportowaniu. W przypadku uboju świni podejrzanej o chorobę zakaźną, przed kolejnym ubojem należy wyczyścić i odkazić pomieszczenie zgodnie z procedurą ustaloną przez inspekcję powiatową.

Rzeźnia rolnicza może składać się z jednego pomieszczenia, w którym można będzie ogłuszać i wykrwawiać, sparzać, odszczeciniać, wytrzewiać i obrabiać narządy wewnętrzne i flaki oraz rozbierać tusze na elementy, pod warunkiem że czynności te będą odbywać się po zakończeniu uboju w wysprzątanym i zdezynfekowanym pomieszczeniu. Rozporządzenie dopuszcza przechowywanie mięsa pakowanego lub niepakowanego w osobnym pomieszczeniu lub w miejscu uboju, ale w zamkniętej chłodni.

W rolniczych rzeźniach nie będzie można natomiast przerabiać pozyskanego mięsa. Przetwórstwo ma się odbywać w ramach innych form działalności np. rolniczego handlu detalicznego.Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)