Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Większe możliwości dla myśliwych

Obrazek

Myśliwi na polowaniach będą mogli korzystać z krótkiej broni palnej oraz będą mieli większe możliwości polowania na gatunki inwazyjne, co ma przyczynić się do ich eliminacji oraz pomóc w walce z rozprzestrzeniającą się wścieklizną.

wk27 czerwca 2022, 15:34

Ministerstwo środowiska i klimatu przygotowało w sprawie  szczegółowych warunków wykonywania polowania.

Broń krótka – dozwolona

W nowelizacji zaproponowano rozszerzenie katalogu broni palnej, jaka może być wykorzystywana do wykonywania polowania, o krótką broń palną z przeznaczeniem do dostrzeliwania postrzałków zwierzyny oraz uśmiercania drapieżników schwytanych w pułapki żywołowne.

Zaproponowana zmiana ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa myśliwych i używanych do polowania psów myśliwskich przy wykonywaniu czynności dostrzeliwania rannej zwierzyny. Ranna zwierzyna co do zasady uchodzi w trudnodostępne, porośnięte gęstą roślinnością miejsca, w których operowanie długą myśliwską bronią palną jest utrudnione. Ponadto zaproponowana zmiana ma na celu zapewnienie myśliwym możliwość bezpiecznego uśmiercania drapieżników schwytanych w pułapki żywołowne. Aktualnie używana do polowania myśliwska broń palna długa dysponuje energią kinetyczną wystrzeliwanych z niej pocisków znacznie przewyższającą potrzeby związane ze skutecznym uśmierceniem schwytanych w pułapki żywołowne drapieżników, co dodatkowo powoduje ryzyko rykoszetów spowodowanych brakiem możliwości wytracenia energii kinetycznej pocisku w celu. Jednocześnie używanie przez myśliwych broni krótkiej przy wykonywaniu polowania dopuszczalne jest w wielu krajach europejskich.

Noktowizja w walce ze wścieklizną

W nowelizacji zaproponowano również rozszerzenie katalogu zwierząt, na które można wykonywać polowanie w porze nocnej o ptaki i ssaki należące do inwazyjnych gatunków obcych. Zaproponowano również rozszerzenie katalogu zwierząt, na które można wykonywać polowanie przy użyciu termowizyjnych i noktowizyjnych urządzeń celowniczych o ptaki i ssaki należące do inwazyjnych gatunków obcych oraz drapieżniki. Zmiana w zakresie możliwości stosowania optoelektronicznych urządzeń celowniczych do polowania na drapieżniki ma na celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wścieklizny poprzez umożliwienie myśliwym efektywnego odstrzału i ograniczenia liczebności tej zwierzyny.

Niebezpieczna wścieklizna

Analiza aktualnej sytuacji epizootycznej w tym zakresie wskazuje, iż ze względu na liczną populację drapieżników, w szczególności lisów, zasięg występowania wścieklizny w Polsce zwiększył się i aktualnie odnotowuje się przypadki tej choroby na obszarach, które w ostatnich latach były od niej wolne. W 2021 r. wykryto przypadki wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze w województwie mazowieckim i świętokrzyskim, tj. w województwach, w których na przestrzeni ostatnich lat nie notowano występowania tej choroby.

Należy podkreślić, że wścieklizna należy do kategorii zoonoz (kategoria chorób mogących przenieść się ze zwierzęcia na człowieka) i jest chorobą śmiertelną dla człowieka.

Sokolnictwo dziedzictwem kulturowym

W projektowanej nowelizacji przewidziano również zmianę umożliwiającą wykonywanie indywidualnego polowania przy pomocy ptaków łowczych na zające. Zaproponowana zmiana stanowi odpowiedź na zgłaszane od wielu lat postulaty sokolników. Sokolnictwo jest marginalną dziedziną łowiectwa – obecnie zajmuje się nim około 250 osób w kraju na blisko 128 tys. myśliwych. Niemniej jednak należy zauważyć, iż polskie sokolnictwo jest wpisane na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO, a sokolnicy są zobowiązani do pielęgnowania tej sztuki.

wk
fot. DrożdżWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)