Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wnioski o dopłaty do nawozów – wydłużony termin naboru!

Rząd przedłuży możliwość składania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o dopłaty do nawozów. To wyjście naprzeciwko prośbom rolników, których zdaniem obecny termin jest zbyt krótki. Sprawdź szczegóły!

wk29 kwietnia 2022, 14:09

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej czasu dla rolników

Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi napływały ostatnio sygnały o potrzebie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami producenci rolni mogą składać wnioski o powyższą pomoc do dnia 16 maja.

"Komisja Europejska podjęła decyzję o zgodności pomocy określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ze wspólnym rynkiem 19 kwietnia br. A zatem zasadne jest wydłużenie terminu składania wniosków" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. z dnia 16 maja do dnia 31 maja br.

Procedura składania wniosku

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika na jego wniosek złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 31 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym Agencji. A za datę jego złożenia uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego ARiMR. W przypadku złożenia wniosku po 31 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Formularz wniosku jest udostępniony na stronie ARiMR.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)