Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Zdrowa żywność trafi do szkół – premier podpisał rozporządzenie

Obrazek

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie dofinansowania dostarczania do szkół porcji owoców i warzyw oraz mleka. Wartość programu promującego zdrowe żywienie wśród uczniów to ok. 228 mln zł.

wk24 maja 2019, 10:14
Program dla szkół jako mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej jest realizowany od roku szkolnego 2017/2018. W latach wcześniejszych funkcjonowały w tym obszarze dwa niezależne od siebie mechanizmy unijne, czyli „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Łączny unijny budżet na realizację powyższego programu dla 28 państw członkowskich Unii Europejskiej wynosi w skali roku szkolnego 250 mln euro.

Polska na realizację programu dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 otrzymała łącznie kwotę 25,5 mln euro czyli ok. 110 mln zł. W tym na komponent owocowo-warzywny 14,5 mln euro, a na komponent mleczny 11 mln euro.

W celu zintensyfikowania działań skierowanych na promowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej właściwych nawyków żywieniowych, dopuszcza się dofinansowanie programu szkolnego z budżetów krajowych poszczególnych państw członkowskich. Krajowa alokacja na wsparcie dystrybucji mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw w placówkach oświatowych z krajowego i unijnego budżetu wyniosła 128,1 mln zł.

“Dopłata krajowa pozwala na efektywne kontynuowanie realizacji głównych celów programu dla szkół, którymi są promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i odżywiania się, a tym samym przeciwdziałanie nadwadze. Kwestia ta jest szczególnie istotna zważywszy na ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia epidemię otyłości. W materiałach naukowych zwraca się uwagę na bardzo niebezpieczne skutki zdrowotne nadmiernej otyłości prowadzące do chorób układu krążenia, nadciśnienia, udarów, cukrzycy, niektórych nowotworów, jak również problemów natury psychicznej związanych z obniżoną samooceną, stanami lękowymi i depresjami. Jak wskazują eksperci z zakresu żywienia w profilaktyce otyłości, to właśnie systematyczne spożywanie małych porcji owoców i warzyw oraz mleka może okazać się kluczowe, by w przyszłości uniknąć tej choroby cywilizacyjnej. Tym istotniejsze jest, aby z właściwymi działaniami dystrybucyjno -promocyjnymi dotrzeć do jak najszerszego grona dzieci i młodzieży szkolnej” - napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Powyższe propozycje budżetu programu dla szkół na rok szkolny 2019/2020 pozwolą na dystrybucję do każdego dziecka z tej grupy docelowej 84 porcji owoców i warzyw oraz 80 porcji mleka i przetworów mlecznych w ciągu roku szkolnego 2019/2020. Przedłożona propozycja uwzględnia stanowisko Ministerstwa Zdrowia, które wskazuje na konieczność utrzymania przewagi podaży porcji owocowo-warzywnych w stosunku do liczby porcji mlecznych.

Z programu pomocy skorzysta ponad 1,8 mln dzieci z klas I-V szkół podstawowych. Żywność będzie mogło dostarczać 305 producentów i dystrybutorów zatwierdzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.  wk

Fot. A. Guz/KPRM


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)