Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Znamy zalecenia EFSA dot. transportu zwierząt

Obrazek

– Aby poprawić dobrostan zwierząt gospodarskich podczas transportu, należy zapewnić więcej miejsca, obniżyć maksymalne temperatury i ograniczyć czas podróży do minimum – takie rekomendacje przekaże Komisji Europejskiej EFSA. Znamy szczegóły!

Karol Pomeranek15 września 2022, 06:10
Przypomnijmy, EFSA to mający swą siedzibę we włoskiej Parmie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Ta agencja UE oferuje niezależne doradztwo naukowe w kwestiach zagrożeń związanych z żywnością. Wydaje opinie na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z żywnością. Są one zwykle uwzględniane w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym.

Transport zwierząt pod lupą EFSA

Tym razem EFSA pochyliła się nad unijnym prawodawstwem związanym z dobrostanem zwierząt. A konkretnie, nad warunkami ich transportu w ramach szeroko rozumianej strategii F2F („od pola do stołu”).

Eksperci Agencji wzięli pod uwagę małe przeżuwacze (owce i kozy), koniowate (konie i osły), bydło (bydło i cielęta), świnie i zwierzęta przewożone w pojemnikach, w tym ptaki domowe (kury, kury nioski, indyki itp.) oraz króliki
W ocenie Guilhema de Seze z EFSA, dobre praktyki w zakresie dobrostanu zwierząt nie tylko ograniczają im niepotrzebne cierpienie, ale także pomagają uczynić zwierzęta zdrowszymi. Jego zdaniem, to kluczowy element bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego.

Minimalne limity przestrzeni dla zwierząt 

I tak, jak czytamy w komunikacie, EFSA opracowała ilościowe progi temperatur, które powinny być utrzymane w pojeździe, a także minimalne limity przestrzeni dla zwierząt. EFSA opisuje również inne kwestie związane z dobrostanem w czasie transportu, takich jak głód, pragnienie i zmęczenie.

– Na przykład w przypadku zwierząt przewożonych w pojemnikach (drób i króliki) EFSA zaleca, aby czas trwania podróży był uwzględniany jako cały czas przechowywania zwierząt w pojemnikach – czytamy.

Wnioski trafią do Komisji w drugiej połowie 2023 r.

Jak przypomina EFSA, obecne przepisy UE dot. ochrony zwierząt podczas transportu weszły w życie w 2005 r. 

– W ramach strategii F2F ustalenia EFSA będą wspierać prowadzony przez Komisję Europejską przegląd prawodawstwa w celu dostosowania go do najnowszych dowodów naukowych, rozszerzenia zakresu, ułatwienia egzekwowania przepisów i ostatecznie zapewnienia wyższego poziomu dobrostanu zwierząt – podkreśla Agencja zaznaczając, iż jej końcowe wnioski przedstawione zostaną Komisji Europejskiej w drugiej połowie 2023 r.

Wojciechowski: Rolnicy powinni być premiowani za krótki transport

O konieczności skracania drogi od pola do stołu podczas jednej z debat w Parlamencie Europejskim mówił Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa, o czym pisaliśmy w artykule "Janusz Wojciechowski o ograniczeniu transportu i znakowaniu dobrostanu zwierząt".

– Chcemy bardzo mocno poprzeć produkcję lokalną, a więc programy, które będą popierane przez Komisję. Będziemy wspierać również rolników, którzy produkują, dostarczają swoje produkty, także swoje zwierzęta do bliskich przetwórni, na lokalne rynki, skracając drogę od pola do stołu, która jest bardzo długa w przypadku transportu zwierząt. Niekiedy z jednego krańca Europy na drugi, albo poza Europę. A więc rolnikom, przetwórcom żywności, dystrybutorom musi się opłacać skrócenie tego dystansu i zmniejszenie potrzeb transportowych. Są na to możliwe środki, to chcemy uwzględnić w ramach ekoprogramu dotyczącego ochrony zwierząt, ale też chcemy to osiągnąć w ramach drugiego filaru, wprowadzając różnego rodzaju programy, których celem będzie skrócenie potrzeb transportowych – powiedział komisarz.

Dodał, że uważa, że jeśli rolnicy i przetwórcy będą premiowani, za produkcję w ramach krótkiego łańcucha dostaw wtedy długodystansowe transporty staną się nieopłacalne.

Jakie wymagania EFSA stawia rolnikom w sprawie transportu zwierząt?

Pochylając się nad transportem zwierząt, EFSA zwróciła szczególną uwagę na ilościowe progi temperatur, które powinny być utrzymane w pojeździe, oraz minimalne limity przestrzeni dla zwierząt. Rekomendacje w tym zakresie uznano za kluczowe dla dobrostanu zwierząt w transporcie. Dla zwierząt przewożonych luzem EFSA proponuje następujące średnie wartości: 
  • bydło: temperatura – 25 stopni Celsjusza, przestrzeń – 1,79 m2/zwierzę;
  • owce: temperatura – 32 stopnie Celsjusza (dla ostrzyżonych), przestrzeń – 0,43 m2/zwierzę;
  • świnie: temperatura – 25 stopni Celsjusza, przestrzeń – 0,62 m2/zwierzę;
  • konie: temperatura – 25 stopni Celsjusza, przestrzeń – 40 cm ponad wzrost i 40 cm ponad szerokość zwierzęcia
źródło: EFSA
fot.: gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)