Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Wojna Rosja - Ukraina a rolnictwo>

Po 9 miesiącach wojny w Ukrainie znacznie mniej zwierząt gospodarskich

Obrazek

Według szacunków ministerstwa rolnictwa Ukrainy prawie 20% zwierząt gospodarskich było zlokalizowanych i skoncentrowanych na terenach obecnie okupowanych lub na tych, gdzie toczą się aktywne działania wojenne.

Tomasz Czubiński24 listopada 2022, 08:56

Szacuje się, że z powodu wojny Ukraina straciła jedną piątą inwentarza żywego. W pierwszych miesiącach wojny państwu udało się częściowo przesiedlić część zwierząt z niebezpiecznych terenów, ale oczywiście nie jest to większość.

- Intensywnie pracujemy nad integracją zasad biznesowych i warunków produkcji produktów rolnych z europejskimi. Udział sektora rolnego w gospodarce Ukrainy wynosi prawie 11% PKB, co oznacza, że ważne jest zachowanie i rozwój kompleksu rolno-przemysłowego, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji - poinformowała Olena Dadus, naczelnik departamentu hodowli i rozwoju ministerstwa polityki rolnej.

Hodowla trzody chlewnej w Ukrainie rozwijała się intensywnie w czasie pokoju. Jednak w wyniku działań wojennych i ostrzału rakietowego ze strony Rosji utracono znaczną część przedsiębiorstw. Przykładowo w obwodach donieckim i kijowskim całkowicie zniszczono inwentarz, a przedsiębiorstwa nie odnowiły swojej działalności. Specjaliści oceniają, że łączna liczba takich przedsiębiorstw stanowi 23% ogółu. Z kolei w obwodach odeskim, zakarpackim, czerniowieckim i iwano-frankowskim, położonych daleko od linii frontu ten kierunek aktywnie się rozwija.

- Pewna liczba gospodarstw była dochodowa. Rolnicy ci utrzymywali 600-800 krów, budowali nowoczesne obory, współpracowali z przetwórcami, a nawet tworzyli spółdzielcze zakłady przetwórcze. To ostatnie jest bardzo ważne. Nie da się skutecznie działać bez współpracy z biznesem - dodała Olena Dadus.

Kolejnym ważnym krokiem, nad którym pracuje rząd Ukrainy, a w szczególności Minagro, jest dostosowanie rozporządzeń i dyrektyw dotyczących certyfikacji produkcji zwierzęcej do wymogów UE. Zdaniem Oleny Dadus to da impuls do rozwoju branży i poszukiwania nowych rynków zbytu.

Naczelnik Dadus wezwała, aby w ramach pomocy technicznej zapewnić dostawę generatorów lub akumulatorów o różnej mocy dla przedsiębiorstw rolnych Ukrainy. Oficjalne prośby o pomoc są również publikowane na stronie internetowej Minagro. Na koniec naczelnik departamentu podkreśliła, że rzeczywiście hodowla zwierząt gospodarskich w Ukrainie ma obecnie szereg problemów, ale branża nie zniknęła i nie przestał działać. W przyszłości przywrócenie pokoju na Ukrainie jest gwarancją stabilności bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie. Dlatego mimo strat Ukraina wciąż ma ogromny potencjał i środki na odbudowę.

Marek Sztejer

Zniszczona przez rosyjskie lotnictwo obora w Anysowie niedaleko Czernihowa. Fot. SuspilnePicture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)