Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Technika>Maszyny rolnicze>

Dostosować technologię do Zielonego Ładu

Obrazek

W dyskusji o przyszłości europejskiego rolnictwa nie da się pominąć Europejskiego Zielonego Ładu. Program ten ma powstrzymać destrukcje klimatu i środowiska, m.in. przez ograniczenie zużycia pestycydów czy nawozów sztucznych i integracje metod agrotechnicznych w uprawie roślin. Te wyzwania zmobilizowały firmy Agrii i Agro-Masz, które założyły doświadczenie uwzględniające różne technologie uprawy, siewu i nawożenia kukurydzy.

Jan Beba5 maja 2021, 13:11

Idea współpracy firm Agrii Polska i Agro–Masz, powstała właśnie z myślą o połączeniu metod agrotechnicznych tak, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Synergia działania oparta jest o połączenie kompetencji, doświadczenia oraz nowoczesnych technologii dla uprawy roślin rolniczych. Producent maszyn, dzięki szerokiej ofercie sprzętu umożliwia sprawdzenie różnych form upraw, co w połączeniu z doświadczeniem spółki Agrii Polska ma udzielić odpowiedzi na wiele agrotechnicznych pytań.  

Kilka lat współpracy

Pomysł wspólnego działania zrodził się już w 2017 roku, kiedy rozpoczął się projekt Agro Tour, gdzie w formie pokazów siewu pasowego i uproszczonej uprawy rzepaku ozimego, obserwowano efekty uprawy i siewu w 9 różnych lokalizacjach w całej Polsce. To zainspirowało do kolejnych wyzwań, a doświadczenia i analiza wyników pozwoliły m.in. na opracowanie optymalnej technologii uprawy rzepaku ozimego. W trakcie pokazów polowych zasiane zostały Nasion Dalgety  z portfolio  Agrii, a odmiana ES Barocco F1 została poddana testom w różnych warunkach glebowych. Przygotowanie gleby wymaga odpowiedniego doboru maszyn uprawowych w połączeniu z kompleksowymi rozwiązaniami uprawowymi.

Kolejnym, przedsięwzięciem, przeprowadzonym we współpracy obu firm był projekt edukacyjny dla szkół rolniczych. Celem było propagowanie wiedzy rolniczej z pokreśleniem tematyki dotyczącej uprawy roślin, jak również prezentacji procesu powstawania maszyn rolniczych. Uczniowie, podczas wizyty w siedzibie firmy, w trakcie warsztatów teoretycznych oraz praktycznych, zapoznali się ze specyfiką firm Agrii i Agro–Masz.

Kontynuacją wspólnie realizowanych projektów, było doświadczenie podjęte w 2019, w którym użyte zostały trzy technologie uprawy rzepaku ozimego, każda w 6 odmianach. Utrudnienie w postaci warunków glebowych, zrodziło pewne trudności w plonowaniu, jednak mimo wszystko udało się wyłonić technologię i odmianę, która w zaistniałych warunkach, sprawdziła się najlepiej. W roku 2020, pola demonstracyjne Agrii i Agro-Masz zostały zlokalizowane w Kaskajmach, koło Kętrzyna. Celem takiego zabiegu jest obserwacja, która z technologii uprawy, sprawdzi się w ekstremalnych warunkach glebowo-siedliskowych, gdzie ulokowane są gleby ciężkie.

Kolejne doświadczenia

– Doświadczenie z uprawą pasową w gospodarstwie Pana Pawła Nowaka zbieramy już piaty rok. Decyzja o wykorzystaniu tej metody zapadła jeszcze przed zbudowaniem przez firmę Agro-Masz siewnika Salvis. Szukaliśmy rozwiązania problemów z jakimi najczęściej borykaliśmy się w momencie wysiewu rzepaku. Krótki termin siewu jak również nagromadzenie prac, często stanowiły poważny problem, który odbijał się negatywnie na kondycji roślin, utrudniał ochronę a w konsekwencji znacząco wpływał na finalny plon – mówi Emil Wylon, menedżer regionu w Agrii Polska.
Gospodarstwo znajduje się na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania, posiadamy gleby klasy 4b i 5, piaszczyste i podatne na erozję. Dużym mankamentem było zawsze  nadmierne przesuszenie i rozpylenie gleby podczas uprawy pod zasiewy. Wiązało się to z utrudnianiami w samym siewie, nierównomiernymi i wydłużonymi wschodami.
– Przy systemie pasowym, obserwuję, znaczącą poprawę w tych aspektach. Rośliny lepiej gospodarują pozostałą w glebie wilgocią, efektywniej korzystają z zlokalizowanego nawożenia i posiadają mocniejszy wigor.
Podczas kilkuletnich obserwacji jestem w stanie stwierdzić, że technologia ta pozwala na osiągnięcie zbliżonych plonów a w latach o warunkach stresowych plon różni się znacząco na plus. Największą jednak korzyścią jest oszczędność czasu i nakładów poniesionych na uprawę, nawożenie i siew roślin. Chcąc przenieść korzyści na kolejne uprawy, w tym sezonie zdecydowaliśmy się na siew kukurydzy w tym systemie – dodaje.

Dlatego pod koniec kwietnia (28.04.2021) na poletku doświadczalnym firmy Agro-Masz odbył się pokaz maszyn, które jak podkreśla organizator spełniają założenia „Europejskiego Zielonego Ładu” – strategii rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. W tym dniu mieliśmy okazję zapoznać się ofertą maszyn przeznaczonych do ekologicznej uprawy. Do pracy wyznaczono:

  • agregat podorywkowy Runner z dozownikiem nawozu pobieranego ze zbiornika frontowego Ikar
  • siewnik punktowy Falcon,
  • pielnik międzyrzędowy Strix,
  • zmodernizowany siewnik pneumatyczny Salvis Z.

Pokaz odbył się na polu doświadczalnym o powierzchni 7 ha, na których zasiano kukurydzę aż w 18 wariantach, dla różnych technologii uprawy, siewu i nawożenia. Doświadczenie zostało zaprojektowane w taki sposób aby wyniki plonowania ukierunkowały wybór technologii uprawy kukurydzy. Materiał siewny dla wszystkich kombinacji to odmiana Elzea FAO 240, przeznaczona dla gleb słabszych. Norma wysiewu 84 tys. ziaren na 1 ha.

Fot. E. Granos-Burkert1 z 4
Podczas pokazu firma Agro-Masz zaprezentowała zmodernizowany siewnik pneumatyczny Salvis Z.

Podczas pokazu firma Agro-Masz zaprezentowała zmodernizowany siewnik pneumatyczny Salvis Z.

2 z 4
Agregat podorywkowy Runner z dozownikiem nawozu pobieranego ze zbiornika frontowego Ikar

Agregat podorywkowy Runner z dozownikiem nawozu pobieranego ze zbiornika frontowego Ikar

3 z 4
Siewnik punktowy Falcon pracował w glebie wcześniej uprawionej agregatem Runner.

Siewnik punktowy Falcon pracował w glebie wcześniej uprawionej agregatem Runner.

4 z 4
Pokaz odbył się na polu doświadczalnym o powierzchni 7 ha, na których zasiano kukurydzę aż w 18 wariantach.

Pokaz odbył się na polu doświadczalnym o powierzchni 7 ha, na których zasiano kukurydzę aż w 18 wariantach.

Picture of the author
Autor Artykułu:Jan Beba
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)