Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Emerytura dla rolnika bez przekazywania gospodarstwa. Ruszyły prace nad ustawą

Obrazek

Rząd rozpoczął pracę nad ustawą, która umożliwi otrzymanie emerytury rolniczej bez pozbywania się gospodarstwa. Planowany termin jej przyjęcia to drugi kwartał tego roku. 

wk9 lutego 2022, 08:21

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. 

Kolejna zmiana  w ramach „Polskiego Ładu”
 

To, co najważniejsze w ustawie to nowe zasady nabywania emerytur rolniczych. Obecnie przepisy o ubezpieczeniu społecznym uzależniają m.in. wypłatę emerytury rolniczej w pełnej wysokości (tzn. zarówno części składkowej jak i uzupełniającej świadczenia) od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Może to nastąpić poprzez trwałe pozbycie się gospodarstwa (sprzedaż) albo okresowe na podstawie umowy dzierżawy zawartej na co najmniej 10 lat. 

- Zgodnie z projektem emeryt nie musi zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Zmiana ta jest konsekwencją założeń „Polskiego Ładu dla polskiej wsi”, gdzie jednym z priorytetów jest wprowadzenie ułatwień podczas wypłaty świadczeń dla osób, które nabyły emerytury rolnicze - czytamy w uzasadnieniu projektu.  

Będzie dodatkowy podatek

Zgodnie z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi, osoby opłacające podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych, nie uzyskują z tego tytułu rekompensaty podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej. Dlatego też w projekcie proponuje się wprowadzenie dodatku dla takich osób.

Dodatkowo dzięki projektowanym zmianom zostanie stworzone rozwiązanie, dzięki któremu osoby o długim stażu ubezpieczeniowym będą mogły łatwiej uzyskać świadczenie związane z niepełnosprawnością. Wyeliminowane zostaną również mankamenty przy ustalaniu wysokości świadczeń emerytalnych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS

Ministerstwo rolnictwa informuje, że planuje przyjęcie projektu przez Radę Ministrów w II kwartał 2022 r.

wk
Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)