Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dofinansowanie na fotowoltaikę i pompę ciepła w gospodarstwie - nabór wniosków niedługo!

Obrazek

Już niedługo rusza program dofinansowań dla rolników, którzy będą mogli pokryć koszty zakupu instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła. Jakie warunki należy spełnić? Kiedy rusza nabór? Ile można zdobyć?

Dorota Kolasińska16 stycznia 2023, 10:49
Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce stale rośnie, coraz więcej gospodarstw decyduje się na tę inwestycję. W naborze, który rusza lada dzień rolnicy mogą złożyć wnioski na maksymalnie 150 tys. zł. 

ARiMR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze zielona energia w gospodarstwie. Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

- Pomoc jest o tyle atrakcyjna, że wspomniany limit 150 tys. zł dotacji jest niezależny od wykorzystania limitu w innych obszarach – a więc po pomoc mogą sięgnąć także gospodarstwa, które wcześniej wykorzystały limit na inwestycje budowlane, czy zakup maszyn. Poziom dofinansowania jest identyczny jak dla pozostałych obszarów – maksymalnie do 50% lub 60% (młody rolnik) poniesionych kosztów inwestycji - informował w grudniu ub.r. red. Grzegorz Ignaczewski na łamach naszego portalu topagrar.pl 

Warunki przyznania dofinansowania do zielonej energii

Pomoc jest przyznawana w gospodarstwie, jeżeli inwestycja objęta tą operacją:

 • dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;
 • będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
 • będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, o którym mowa w pkt 2, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.
Pomoc to oczywiście refundacja poniesionych kosztów w wysokości od 50 do 60%. Dzięki tym środkom można dokonać: 
 • zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
 • budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii,
 • zakupu pomp ciepła.

Jak złożyć wniosek?

 • Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR 
 • pocztą
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą
- W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w jednym naborze więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy w ww. obszarze wsparcia, ARiMR rozpatruje wyłącznie ten wniosek, który pierwszy wpłynął do ARiMR - informuje Agencja. 

Co powinno znaleźć się w projekcie instalacji fotowoltaicznej?

Oprócz faktur potwierdzających zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem wniosku, konieczne będzie również przedłożenie projektu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii lub projektu pompy ciepła. Projekt taki musi być opracowany przez instalatora wpisanego do rejestru certyfikowanych instalatorów [na podstawie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (DzU z 2022 r., poz. 1378 i 1383)]. Taki projekt musi zawierać przynajmniej:
 • plan zabudowy gospodarstwa z usytuowaniem instalacji do pozyskiwania energii oraz magazynu energii, istniejącej lub planowanej do wykonania,
 • wyliczenie zużycia energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dobór mocy instalacji,
 • parametry techniczne modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła,
 • dobór mocy modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła,
 • schemat instalacji modułów fotowoltaicznych oraz magazynu energii lub pompy ciepła.

Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule 


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)