Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dopłaty do materiału siewnego 2022. Jakie stawki dla zbóż, strączkowych i ziemniaków?

Obrazek

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany trafił właśnie do konsultacji społecznych. W tym roku na ten cel przeznaczono 75 mln zł. Znamy już zatem proponowane stawki dopłat i wiemy, że o 20% wyższe stawki otrzymają rolnicy ekologiczni.

wk18 października 2022, 17:28

W projekcie rządowego rozporządzenia są pewne istotne zmiany. Od 2016 roku stawki dopłat w każdym roku były ustalane do 30 września i wynikały z liczby złożonych wniosków i zadeklarowanej w nich powierzchni upraw oraz puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Od 2022 roku rząd planuje aby określone w rozporządzeniu stawki dopłat do materiału siewnego i sadzeniowego obowiązywały przez dłuższy okres czasu i rolnicy znali ich wysokość w momencie składania wniosków w ARiMR

Rolnicy ekologiczni będą premiowani w nowym systemie

Resort rolnictwa wprowadził też inną, istotną zmianę. Mianowicie stawki dopłat z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w przypadku materiału siewnego wytworzonego metodami ekologicznymi będą o 20% wyższe niż w przypadku materiału "konwencjonalnego.

Powierzchnia upraw w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z danymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych za 2021 rok wyniosła:

  • 126 tys. ha w przypadku zbóż;
  • 30 tys. ha w przypadku strączkowych;
  • 1,4 tys. ha. w przypadku ziemniaków.


MRiRW szacuje, że roczne dofinansowanie powierzchni ekologicznych gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany będzie oscylowało w okolicach 10% powierzchni wszystkich takich upraw. Łącznie daje to prognozowaną kwotę dopłat w wysokości ok. 1,5 mln. zł

Stawki dopłat do materiału siewnego i sadzeniowego w 2022 roku

W ustawowym terminie do ARiMR wpłynęło w tym roku 64 656 wniosków o dopłaty do gruntów ornych z tytułu wykorzystania do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Stawki dopłat zostały oszacowane na podstawie średniej z wielkości wnioskowanej powierzchni (w hektarach) dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami w poprzednich pięciu latach oraz kwoty 75 milionów złotych przewidzianej na ten cel w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2022 r.

Stawki dopłat w roku 2022 określono w następującej wysokości:

  • 65 zł/ha – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych;
  • 115 zł/ha – w przypadku roślin strączkowych;
  • 350 zł/ha – w przypadku ziemniaka.

Stawki dopłat do ekologicznego materiału siewnego określono odpowiednio w wysokości:

  • 78 zł/ha - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych;
  • 138 zł/ha - w przypadku roślin strączkowych;
  • 420 zł/ha - w przypadku ziemniaka.

Według danych MRiRW oraz ARiMR, co roku z dopłat do materiału siewnego korzysta ok. 60 tys. rolników.

wk
Fot. CzekałaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)