Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Nabór wniosków w działaniu „Zarządzanie ryzykiem”: sprawdź szczegóły

Obrazek

Już niedługo rusza drugi nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach „Zarządzania ryzykiem – dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt”. Przypominamy, na czym polega to działanie i jakie są szczegóły przyznawanego dofinansowania.

Aneta Lewandowska17 listopada 2022, 13:07

Działanie „Zarządzanie ryzykiem”: jakie warunki trzeba spełnić?

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na działanie Zarządzanie ryzykiem - dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt przeznaczono ponad 108 mln euro.

Wsparcie finansowe jest przyznawane hodowcom drobiu, bydła i świń z zarejestrowaną działalnością produkcyjną. Dodatkowym warunkiem jest prawo do nieruchomości, na której prowadzona jest produkcja zwierząt.

Rolnik starający się o wsparcie musi posiadać umowę ubezpieczenia, z której wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20%. Istotne jest też to, że okres objęty ubezpieczeniem musi rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 r.

Wnioskodawca nie może jednocześnie korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Rolnicy, którzy ubiegają się o pomoc w ramach tego działania muszą posiadać umowę ubezpieczenia od ryzyka strat spowodowanych przez salmonellę, które obejmuje:

  • 1000 sztuk: kurcząt rzeźnych, gęsi, indyków i drobiu nieśnego;
  • 4 sztuki bydła;
  • 14 sztuk świń.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Wsparcie będzie wypłacane w wysokości 70% opłaconej składki ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty przyznania decyzji.


Nabór wniosków rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do 30 grudnia 2022 r. Wniosek z dokumentacją należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę producenta rolnego osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub w formie elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP.

Wnioski o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”, a także załączniki i instrukcję wypełniania wniosku znajdziecie tutaj.

 

al na podst. ARiMR

fot. EnvatoElements


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)