Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc suszowa 2022: Wiemy kiedy i jaką kwotę pomocy otrzymają rolnicy!

Obrazek

Trochę to wszystko trwało, ale wygląda na to, że temat pomocy suszowej dla rolników i ich rodzin zmierza do finału. Czy to będzie szczęśliwy finał? To muszą ocenić sami rolnicy. Z jednej strony dobre jest to, że wreszcie wiemy kiedy pieniądze dotrą do gospodarzy. Z drugiej strony kwota pomocy jest niższa od zapowiadanej, bo liczba złożonych wniosków spowodowała zastosowanie tzw. współczynnika korygującego (liczba dostępnych pieniędzy podzielona przez wszystkich wnioskodawców), a ten nie wygląda już tak dobrze.

Bartłomiej Czekała13 grudnia 2022, 14:30

Z tego artykułu dowiesz się:

Ile wyniesie pomoc suszowa dla rolników którzy ponieśli do 30 proc. strat?
Ile wyniesie pomoc suszowa dla rolników którzy ponieśli powyżej 30 proc. strat?
Jaki współczynnik korygujący zastosowano podczas naliczania tej pomocy?
Kiedy ARiMR może wydać decyzje administracyjne i wypłacić rolnikom pomoc suszową za 2022 rok?

Pomoc suszowa 2022 - długa historia, która wreszcie się kończy?


Proces starania się o pomoc suszową w tym roku przypomina trochę telenowelę z wieloma zwrotami akcji. Najpierw rolnicy mieli problemy z zalogowaniem się do aplikacji by zgłosić w niej straty w uprawach, które ponieśli z powodu tegorocznej suszy. Największy problem był w ostatnich dniach trwania naboru tych wniosków, bo wówczas przeciążony system nie pozwalał na zalogowanie lub zapisanie danych. Potem rolnicy mieli problemy z pobraniem protokołów i kalkulacji szacowania strat. I wreszcie - gdy już ogłoszono nabór wniosków o przyznanie tej nadzwyczajnej pomocy suszowej dla rolników i ich rodzin - resort rolnictwa zmieniał zasady jej przyznawania. Najpierw wprowadził rozporządzeniem obowiązek udokumentowania sprzedaży z gospodarstwa płodów rolnych lub zwierząt na kwotę minimum 5 tys. zł brutto, a potem rozszerzył możliwość udokumentowania takich dochodów poprzez złożenie oświadczenia o sprzedaży na specjalnym formularzu, który rolnik miał dołączyć do wniosku składanego papierowo w biurze powiatowym ARiMR.

Minister rolnictwa przyznaje, że aplikacja nie jest doskonała

Przez całe to zamieszanie z aplikacją suszową i całym procesem starań o przyznanie pomocy suszowej na resort rolnictwa i ARiMR spadł grad krytyki. O ile po stronie MRiRW rzeczywiście były niedopatrzenia - co przyznał sam wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas niedawnego VII Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu - to po stronie ARiMR trudno było szukać winy. Na pracowników biur powiatowych spadł obowiązek realizacji wszystkich zmian wprowadzanych przez kolejne rozporządzenia, ale to właśnie oni stawali w biurach powiatowych oko w oko z rolnikami, którzy swoje niezadowolenie na całą sytuację przelewali na nich. Gdy nałożymy na to informację z wewnątrz ARiMR, gdzie związki zawodowe walczą z kierownictwem Agencji o podwyżki dla pracowników, którzy mają coraz więcej pracy, to możemy sobie wyobrazić jak trudna jest to sytuacja.
Wróćmy jednak do rolników, bo ich sytuacja materialna też się pogarsza. Inflacja i kryzys w branży rolnej coraz bardziej uderzają w gospodarstwa rolne i to bez żadnej różnicy na wielkość produkcji. problemy mają dziś małe, średnie i duże gospodarstwa. Dlatego ta jednorazowa pomoc suszowa z ARiMR jest w wielu przypadkach bardzo istotna, bo pozwoli godnie przeżyć nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Ale czy te pieniądze dotrą do rolników przed 24 grudnia?

Współczynnik korygujący pomoc suszową wynosi 0,52

Długo czekaliśmy na jakiekolwiek informacje z ARiMR dotyczące ustalenia współczynnika korygującego i finalnej kwoty pomocy. Nabór zakończono 30 listopada br. po dwukrotnym przesunięciu terminu składania wniosków. Dzień później Agencja podała, że zarejestrowała ponad 230 tys. wniosków od rolników. Pula środków finansowych na ten cel, po ich zwiększeniu przez resort rolnictwa, wynosi 600 mln zł. Ale finalna kwota wsparcia dla poszczególnych beneficjentów będzie zależało do tego jaki procent strat z powodu suszy ponieśli w swoim gospodarstwie.

Pierwotnie miało to być jednorazowo 5 tys. zł dla rolników, którzy ponieśli 30 proc. strat i 10 tys. zł dla tych, którzy ponieśli ponad 30% strat. Nie były jednak znane dotyczące tego ilu z pośród 230 tys. wnioskodawców miało taki straty zatwierdzone w protokołach. A przypomnijmy, że straty powyżej 30 proc. musiał każdorazowo zatwierdzić upoważniony do tego pracownik poszczególnego wojewody. Dziś wreszcie udało się z ARiMR wydostać wstępne informacje w tym zakresie. Współczynnik korygujący wynosi 0,52.  A to oznacza, że możemy podać orientacyjne kwoty pomocy suszowej. 

Nieoficjalnie: Pomoc suszowa wyniesie 2600 i 5200 zł!

Jak udało nam się dowiedzieć nieoficjalnie w różnych biurach powiatowych ARiMR w kraju, po zastosowaniu współczynnika korygującego wynoszącego 0,52 i odniesieniu go zarówno do puli wszystkich pieniędzy na ten cel (600 mln - przyp. red.) oraz liczby rolników wnioskujących o wsparcie z zakresem strat do 30 i powyżej 30 proc. pomoc suszowa dla rolników i ich rodzin w 2022 roku ma wynieść 2600 zł dla rolników, którzy ponieśli do 30 proc. strat w uprawach i 5200 zł dla gospodarzy, których straty wyliczone przez aplikację suszową wyniosły powyżej 30 proc.

Kiedy ARiMR wyda decyzje a rolnicy otrzymają pomoc suszową?

Większość biur powiatowych ARiMR zdążyła już wcześniej zweryfikować wnioski i poprosić rolników o stosowne uzupełnienia, a zatem Agencja jest gotowa do wydania decyzji. Jak udało nam się ustalić, wszystkie decyzje - zarówno te o przyznaniu jak i te o odmowie przyznania pomocy - są już wydawane i mają być wydane do 22 grudnia, a w ślad za decyzją na konta rolników mają iść przelewy w naliczonej w drodze decyzji administracyjnej kwocie. Zapewne tak samo jak w przypadku przekazywania innych płatności, np. dopłat bezpośrednich czy dopłat do nawozów, decyzja z naliczoną kwotą trafi do Centrali ARiMR, która fizycznie wykonuje przelewy na konta. Jest więc możliwe, że część rolników otrzyma pomoc suszową jeszcze przed Świętami, a część zapewne po Bożym Narodzeniu lub nawet po Nowym Roku.

Do czasu publikacji tego artykułu (13.12.2022 r. godz. 14:30) ARiMR nie podała jeszcze oficjalnych informacji dotyczących wysokości pomocy suszowej za 2022 rok. Jak tylko to uczyni, poinformujemy o tym.

[AKTUALIZACJA 13.12.2022 r. godz. 16:48]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdziła w oficjalnym komunikacie nasze wcześniejsze doniesienia. Do biur powiatowych ARiMR wpłynęło wniosków na kwotę 1 149 450 000 zł, a ponieważ dostępna pula to 600 000 000 zł więc współczynnik korygujący wynosi 0,52.
Po jego zastosowaniu stawki pomocy suszowej są następujące:
  • 2 600 zł – w przypadku gdy zgodnie ze złożonym wnioskiem szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.
  • 5 200 zł – w przypadku gdy zgodnie ze złożonym wnioskiem szkody w gospodarstwie rolnym wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Bartłomiej Czekała
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)