Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Powrót do zwolnienia a korekta VAT. Jak ją obliczyć?

Obrazek

Nasz Czytelnik jest producentem świń i w związku z sytuacją na rynku ma coraz większą nadwyżkę VAT do zapłaty co miesiąc. Chciałby jeszcze w tym roku powrócić do zwolnienia, ale boi się korekty VAT. Jak ją obliczyć w tej sytuacji? Odpowiada nasz ekspert VAT.

Roman Włodarz12 listopada 2022, 08:00

Powrót do zwolnienia a korekta VAT

Jestem producentem ok. 1800 tuczników rocznie w cyklu otwartym i podatnikiem czynnym. W związku z sytuacją na rynku i z obniżonymi stawkami VAT oraz ograniczeniem zakupów środków produkcji mam coraz większą nadwyżkę VAT do zapłaty co miesiąc. Chciałbym jeszcze w tym roku powrócić do zwolnienia, ale boję się korekty VAT. W ostatnich latach nie miałem znaczących zakupów, jedynie w 2020 r. wymieniłem pokrycie dachu z eternitu na chlewni oraz w 2022 r. wybudowałem ogrodzenie zgodnie z wymogami bioasekuracji. Jak obliczyć korektę od takiej sytuacji?


Przemysław K. (województwo wielkopolskie)

Co mówią przepisy VAT?

Zgodnie z art. 91, ust. 2 ustawy o VAT, po zaprzestaniu wykorzystywania towarów dla sprzedaży opodatkowanej, a rozpoczęciu ich wykorzystywania do celów sprzedaży zwolnionej, podatnik ma obowiązek naliczyć i odprowadzić korektę VAT od środków trwałych i obrotowych – jeśli okres korekty jeszcze nie minął. W omawianym przypadku korekta będzie dotyczyła następujących składników majątkowych:

  • Wymiana dachu eternitowego – nie minęła jeszcze 10-letnia korekta (dla budynków i budowli). Obowiązek korekty powstanie, jeśli remont dachu zwiększył wartość budynku o co najmniej 30%. Jeśli tak – korektę naliczamy w wysokości 10% VAT naliczonego od tego remontu i odprowadzamy co roku za I okres rozliczeniowy przez 7 lat, licząc od 2023 roku.
  • Ogrodzenie obiektu chlewni (prawdopodobnie z bramami) zgodnie z Prawem budowlanym jest urządzeniem budowlanym, zatem będzie podlegało korekcie 10-letniej (10%). Korekta wyniesie łącznie 9/10 VAT naliczonego i będzie płatna przez 9 lat, począwszy od 2023 roku.
  • Środki obrotowe, takie jak zapasy, produkcja polowa w toku, stado zwierząt itp. – korekta jest jednorazowa, płatna w następnym miesiącu po rezygnacji ze zwolnienia, naliczona z faktur zakupowych lub z wartości rynkowej zwierząt. Biorąc pod uwagę fakt produkcji tuczników w cyklu otwartym, zasadny jest wybór momentu rezygnacji ze zwolnienia w przerwie pomiędzy cyklami i przy braku lub minimalnych zapasach i produkcji polowej w toku (nie będzie podstawy do naliczania korekty).


Roman Włodarz, ekspert VAT
Picture of the author
Autor Artykułu:Roman Włodarz
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 11/2022

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)