Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rzepak>

Na budziejewskich poletkach Chemirolu

Obrazek

 Wprawdzie frekwencja w piątek 27. czerwca na Dniach Pola firmy Chemirol, które już tradycyjnie odbywają się w Budziejewie (Wielkopolska), była mniejsza niż w poprzednich latach, ale za to organizatorzy zrekompensowali to z nawiązką ciekawymi doświadczeniami poletkowymi.

30 czerwca 2014, 12:34

Na uwagę zasługiwały szczególnie doświadczenia z różnymi programami ochrony fungicydowej w pszenicy. W tym roku do doświadczeń wybrano polską odmianę Tonacja, która jest bardzo podatna na porażenie przez choroby.

– Ten rok jest rokiem silnej presji chorób, zwłaszcza widoczne jest silne porażenie pszenic przez septoriozy. Z tego też względu w dużej mierze dobrze sprawdziły się wszystkie te programy ochrony, które w T2 miały karboksyamidy – mówi dr Zuzanna Sawinska z UP w Poznaniu.

Na poletkach rzepaczanych z kolei można było zaobserwować m.in. efekty zastosowania różnej strategii nawozowej. W terminie jesiennym, tj. przed siewem rzepaku – 22.08.2013 r., analizowano zastosowanie m.in. fosforanu amonu (200 kg/ha), fosforanu amonu (200 kg/ha) z Korn Kali (500 kg/ha), Suprofosu 5-10-25 (300 kg/ha) i braku nawożenia jesiennego. Natomiast w terminie wiosennym analizowano warianty bez dawki wiosennej N, wczesnej dawki N (26.02.2014 r.) i opóźnionej aplikacji tego składnika (18.03.2014 r.). Dodatkowa w terminie wiosennym można było obserwowaćefekty podania różnych nawozów, jak np. CAN Yara 27 N (350 kg/ha), saletry amonowej (300 kg/ha) czy mieszaniny Korn Kali 40K 8Mg 3Na (200 kg/ha) z Kizerytem (150 kg/ha) i saletrą amonową (300 kg/ha).

 mwWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)