Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Szkody łowieckie>

Terminy polowań na daniele i jelenie będą wydłużone, ale nie w całym kraju

Obrazek

Myśliwi w niektórych województwach będą mogli dłużej polować na jelenie oraz daniele.  Rosnąca populacja tych gatunków powoduje coraz większe straty w uprawach rolnych. Jednak zmiany nie będą dotyczyć wszystkich województw.

wk7 czerwca 2022, 10:57

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

W projektowanej nowelizacji zaproponowano przedłużenie okresów polowań na jelenie szlachetne w pierwszym (cielęta) i drugim roku życia (byki i łanie) na obszarze województwa:

·       zachodniopomorskiego,

·       wielkopolskiego

·       lubuskiego

oraz na daniele w pierwszym (cielęta) i drugim roku życia (byki i łanie) w województwie:

·       wielkopolskim

·       kujawsko-pomorskim.

Poprawa warunków bytowania

Zdaniem ministerstwa klimatu i środowiska populacje jelenia szlachetnego i daniela (gatunku obcego w naszym kraju) w tych województwach zwiększają sią lub utrzymują na wysokim poziomie. Sytuacja taka jest konsekwencją m.in. poprawy warunków żerowych w następstwie zmian w strukturze zasiewów (rosnąca popularność uprawy kukurydzy i rzepaku), a także w strukturze lasów (wzrost udziału gatunków liściastych). Nie bez znaczenia jest także globalne ocieplenie. Skutkiem polepszenia warunków środowiskowych jest poprawa kondycji zwierząt, a ta prowadzi do zwiększenia udziału samic przystępujących do rozrodu, głównie w grupie osobników w drugim roku życia.

Presja na uprawy rolne

Wysokie zagęszczenie jeleni szlachetnych i danieli powoduje większą ich presję na uprawy rolne i leśne, a to zmusza do poszukiwania sposobów ograniczenia szkód spowodowanych przez te zwierzęta. W związku z brakiem możliwości większego odstrzału ochrona upraw polega często na ogradzaniu zagrożonych powierzchni. Zabiegi takie od lat są prowadzone w polskich lasach, natomiast dziś są stosowane także przez rolników. W efekcie pojawiają się dodatkowe bariery migracyjne, obok płotów chroniących autostrady i niektóre drogi szybkiego ruchu, co prowadzi tym samym do eskalacji szkód od zwierzyny na terenach jeszcze nieogrodzonych.

Ponadto liczebność jeleni i danieli rosnąca lub utrzymująca się na stałym wysokim poziomie w niektórych województwach powoduje wzrost ryzyka kolizji drogowych groźnych dla życia lub zdrowia ludzi.

Odstrzał wiosną i latem

Dzięki prowadzeniu odstrzału wiosną i latem możliwe jest skuteczniejsze przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym na polach. Angażują się w to bowiem także myśliwi z obwodów polnych, do których jelenie migrują na okres lata. Zaproponowana zmiana sezonów polowań w województwach o najwyższym zagęszczeniu jeleni szlachetnych i danieli to rozwiązanie, które od wielu lat jest praktykowane w środkowej Europie np. w Niemczech i Austrii. Letni odstrzał dotyczy osobników w początku drugiego roku życia, które w rozrodzie jeszcze nie uczestniczą.

Na wniosek sokolników

Dodatkowo w rozporządzeniu wydłużono okres polowań na bażanty, zające i kuropatwy – wyłącznie w przypadku wykonywania polowania przy pomocy ptaków łowczych (dla sokolników) oraz umożliwiono wykonywanie polowania przy pomocy ptaków łowczych na bażanty kury również poza obwodami wyłączonymi z wydzierżawiania i przekazanymi w zarząd (Ośrodkami Hodowli Zwierzyny).

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)