Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Przebudowa linii energetycznej na gruncie rolnika

Pytanie: Na moim gruncie przebiega linia energetyczna. Teraz zakład chce ją przebudować. Czy mogę z nimi negocjować warunki tej przebudowy?

adw. Mikołaj Pomin17 sierpnia 2020, 06:00
Odpowiedź: Linie energetyczne na polach były wielokrotnie tematem publikacji na naszych łamach. Gwoli przypomnienia wspomnieć należy, że od 2008 r. w polskim systemie prawnym funkcjonuje służebność przesyłu.

Od tego też czasu sądy skłaniają się do poglądu, że przez nieprzerwane posiadanie linii energetycznych, linii kablowych, gazowych czy wodociągowych przedsiębiorstwa przesyłowe nabywają przez zasiedzenie prawo odpowiadające tej służebności. Gdy już do zasiedzenia dojdzie, właścicielowi gruntu, przez który ona przebiega nie będą przysługiwały żadne rekompensaty.

Wyjątkiem w tym przypadku może być ewentualna znacząca modernizacja lub przebudowa urządzeń. W takiej sytuacji właściciel będzie mógł żądać odszkodowania za szkody w uprawach, rekompensaty za zajęcie części gruntu podczas prac itp. Zakres świadczeń zależy jednak od wielu okoliczności, jak zakres prac na polu, czas potrzebny na ich wykonanie, czy wreszcie zdolności negocjacyjne samego właściciela gruntu.

Niezależnie od sytuacji właściciel nie ma obowiązku zgadzania się na prowadzenie jakichkolwiek prac na swoim gruncie bez uprzedniego porozumienia, chyba że na ich wykonanie wyrażona została zgoda w formie decyzji właściwego organu administracji lub orzeczenia sądu.

adwokat Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)