Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Przekazanie ziemi - Czy będę musiał wyrejestrować się z VAT?

Obrazek

Nasz Czytelnik jest podatnikiem VAT, który prowadzi ok. 60-ha gospodarstwo. Planuje w najbliższym czasie przejść na emeryturę KRUS i przekazać córce całą ziemię, a następnie dalej na niej gospodarować. Czy w takim przypadku będzie musiał wyrejestrować się z VAT?

Roman Włodarz2 maja 2023, 09:39

Pytanie Czytelnika: Czy będę musiał wyrejestrować się z VAT?

Jestem podatnikiem VAT i mam 66 lat. Prowadzę gospodarstwo ok. 60-ha. Chcę przejść na emeryturę KRUS i przekazać córce, która żyje w mieście całą ziemię, a następnie dalej gospodarować. Czy będę musiał wyrejestrować się z VAT?

Odpowiedź eksperta: Z braku informacji szczegółowych należy przyjąć, że Czytelnik chce pozostawić sobie budynki i budowle oraz sprzęt rolniczy i nadal pozostawać podatnikiem czynnym.

Z braku informacji szczegółowych należy przyjąć, że Czytelnik chce pozostawić sobie budynki i budowle oraz sprzęt rolniczy i nadal pozostawać podatnikiem czynnym. Formalnie należałoby zawrzeć z córką umowę użyczenia lub dzierżawy gruntów, co jednak nie będzie miało bezpośredniego znaczenia z punktu widzenia VAT, ponieważ dzierżawa gruntów rolnych jest przedmiotowo zwolniona z VAT, ale ułatwi ewentualne przyszłe wyjaśnienia w razie kontroli US, np. zużycia środków produkcji. Ponieważ Czytelnik nadal będzie prowadził sprzedaż opodatkowaną, formalne zbycie gruntów rolnych nie będzie mieć znaczenia z punktu widzenia VAT – ważne jest, aby podatnik zbywał towary opodatkowane i kupował środki produkcji na cele produkcji opodatkowanej. Drugim rozwiązaniem jest powrót do zwolnienia, przekazanie gospodarstwa córce i dalsze gospodarowanie jako rolnik ryczałtowy. W tej sytuacji należy złożyć korektę deklaracji VAT-R i zaznaczyć tak opcję prowadzenia sprzedaży zwolnionej i obliczyć oraz odprowadzić ewentualną korektę VAT od środków (towarów), które na dzień powrotu do zwolnienia podlegają korekcie VAT. Powrót do zwolnienia nie jest zaprzestaniem działalności podatnika czynnego. Trzecim rozwiązaniem – w praktyce rolniczej zupełnie nieracjonalnym – jest zaprzestanie działalności w trybie art. 14 ustawy o VAT, czyli sporządzenie remanentu (spisu z natury) wszystkich towarów nabytych z prawem odliczenia VAT i odprowadzenie VAT naliczonego od wartości nabycia lub wartości bieżącej (nie należy utożsamiać tego z korektą w trybie art. 91 ustawy o VAT).
fot. envato.elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Roman Włodarz
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 05/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)