Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Żywienie bydła>

Owies zamiast jęczmienia zmniejszy emisję metanu u krów mlecznych

Obrazek

Emisja metanu przez bydło jest sporym problemem i wyzwaniem dla hodowców i żywieniowców na całym świecie. Na poziom emisji może wpływać dawka pokarmowa. Czy zastąpienie jęczmienia owsem w paszy zredukuje produkcję metanu?

Aneta Lewandowska20 czerwca 2022, 14:19

Naukowcy z Uniwersytetu Umea w północnej Szwecji sprawdzili, czy zastąpienie jęczmienia owsem w dawce pokarmowej dla krów mlecznych zmniejsza emisję metanu (CH4). Ich wyniki pokazują, że zamiana wydaje się być korzystna dla klimatu. Jak wpłynęła na wyniki produkcyjne krów?

Dawka pokarmowa z owsem zamiast jęczmienia

Badanie przeprowadzono na 16 krowach rasy szwedzkiej czerwonej, które były żywione paszą treściwą i kiszonką z traw (Phleum pratense – tymotka łąkowa) w stosunku 58% : 42% (w przeliczeniu na suchą masę – SM). Jako dodatek białkowy w dawce włączono 10% śruty rzepakowej. W dawkach doświadczalnych 30% zawartość zbóż (w SM) składała się z: w 100% z jęczmienia lub w 100% z owsa, w 67% z jęczmienia i 33% z owsa lub w 67% z owsa i 33% z jęczmienia.

Emisję CH4 mierzono przy użyciu specjalnej technologii zbierania danych (system GreenFeed). W czasie trwania eksperymentu stopniowo zastępowano jęczmień owsem i badano wpływ tego zabiegu na emisję metanu, fermentację w żwaczu, strawność dawki pokarmowej, produkcję mleka i wykorzystanie energii przez krowy.

Więcej owsa – mniej metanu

Wyniki były bardzo obiecujące – im większy był udział owsa w dawce pokarmowej, tym bardziej emisja metanu zmniejszała się liniowo – z 467 g do 445 g dziennie. Zmniejszył się również poziom emisji metanu na kg wyprodukowanego mleka: z 14,7 do 14,0 g/kg mleka po korekcie energetycznej. Ponadto, stosunek metanu do dwutlenku węgla zmniejszał się wraz ze wzrostem udziału owsa w diecie.

Jednak, jak zaznaczają autorzy, stopień ograniczenia emisji metanu w tym procesie zależy od stężenia niestrawnego włókna neutralno-detergentowego (iNDF – ang. indigestible neutral detergent fiber; NDF to frakcja włókna odpowiadająca za ilość spożytej paszy) i tłuszczów w paszach z jęczmienia i owsa.

We wnioskach żywieniowcy z Umei potwierdzili, że jęczmień można zastąpić owsem w paszy w celu zmniejszenia emisji metanu i to bez negatywnego wpływu na wydajność mleczną lub bilans energetyczny. 

al na podst. Journal of Dairy Science
fot. EnvatoElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)