StoryEditor

Kiedy producenci trzody chlewnej doczekają się efektu prac rządu?

Kiedy poznamy efekty prac ministerialnego zespołu ds. odbudowy hodowli trzody chlewnej w Polsce. Tego nie wiadomo. Wiadomo, że dotychczas odbyły się dwa posiedzenia. W tym roku zespół nie spotkał się jeszcze ani razu. Najwyższa dynamika spadku pogłowia świń w historii Polski. 
07.03.2023., 12:03h
Opozycja przypomniała, że w kwietniu 2022 roku wiceprezes Rady Ministrów i zarazem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Henryk Kowalczyk zapowiedział utworzenie zespołu, który miał opracować plan odbudowy hodowli trzody chlewnej w Polsce.

Pogłowia trzody chlewnej w Polsce coraz mniej

- Tymczasem, po 9 miesiącach od zapowiedzi Pana Ministra, liczba stad trzody chlewnej drastycznie spada, podobnie jak pogłowie trzody chlewnej. Obecnie w Polsce mamy tylko 56,1 tys. podmiotów utrzymujących trzodę chlewną. W ciągu ostatniego roku pogłowie spadło o 1,2 miliony sztuk, do 8,9 mln sztuk. Mamy najwyższą dynamikę spadku pogłowia świń w historii. W III kwartale 2022 roku wynosiła ona 2,99%, a w IV kwartale ubiegłego roku ta dynamika wzrosła do 5,7% - napisała Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke w interpelacji do MRiRW.
W odpowiedzi wiceminister Lech Kołakowski przyznał, że „Zespół do spraw opracowania strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego” został powołany przez ministra rolnictwa zarządzeniem z czerwca 2022 r.
W jego skład weszli przedstawiciele:
 • ARiMR,
 • CDR w Brwinowie,
 • GIW,
 • KOWR,
 • IERGŻ,
 • Instytutu Zootechniki,
 • Państwowego Instytutu Weterynaryjnego,
 • Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
 • Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Związku Polskie Mięso,
 • Związku Zawodowego Rolnictwa „Korona”,
 • Przewodniczący Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wieprzowego w ramach Porozumienia Rolniczego oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

Wypracowanie strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego

- Jak dotychczas odbyły się dwa posiedzenia tego zespołu: 4 sierpnia oraz 18 listopada 2022 r. Kolejne posiedzenie tego zespołu planowane jest w najbliższym czasie. Jako efekt prac ww. Zespołu przewidywane jest wypracowanie strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego. Aktualnie trwają prace zmierzające do opracowania wstępnej wersji takiego dokumentu, który zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu tego Zespołu – napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister Lech Kołakowski.

Co robi rząd dla hodowców trzody?

Ministerstwo rolnictwa podkreśliło, że podejmuje szereg działań związanych z poprawą kondycji finansowej producentów świń.
 • W lipcu 2022 r. producenci świń utrzymujący lochy mogli ubiegać się o nadzwyczajną pomoc dostosowawczą. Z puli tych środków udostępnionych Polsce blisko 150 mln zł zostało wypłacone dla producentów świń. Ze wsparcia skorzystało 18,1 tys. producentów świń.
 • W ramach PROW 2014- 2020, na rozwój prosiąt, producenci świń, mogli uzyskać pomoc z Modernizacji gospodarstw rolnych z obszaru A - rozwój produkcji prosiąt. Do końca grudnia 2022 r. złożono 896 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 677 587 343,80 mln zł w ramach rozwoju produkcji prosiąt (obszar A), z czego zakontraktowano 230 wniosków na kwotę 175 906 922,18 zł. Do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano płatności w wysokości 164 416 794,08 zł. Płatności otrzymało 243 beneficjentów.
Zobacz także: Ceny tuczników: mały spadek stawek. Jakie są przyczyny?
 • Ponadto, w ramach PROW 2014-2020, producenci świń, poszkodowani w związku z wystąpieniem wirusa ASF, mają możliwość uzyskania pomocy z następujących instrumentów wsparcia:
   - Pomocy na inwestycje i urządzenia służce bioasekuracji. Do 1 stycznia 2023 r. na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF złożono 8 791 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 436 797 890,17 zł, z czego zakontraktowano 5 117 wniosków na kwotę 238 605 954,33 zł. Do końca 2022 r. zrealizowano płatności w wysokości 180 226 012,85 zł. Płatności otrzymało 3 717 beneficjentów.
  - Pomoc na odtworzenie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego w związku z wystąpieniem ASF. W ramach tego poddziałania złożono dotychczas 56 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 5 062 063,82 zł, z czego do 31 grudnia 2022 r. zawarto 41 umów na kwotę 3 969 451,43 zł, zrealizowano płatności w wysokości 3 577 023,81 zł dla 33 beneficjentów.
   - Restrukturyzacja małych gospodarstw. W ramach tego poddziałania złożono 127 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 7 620 000 zł, z czego zawarto 83 umowy na kwotę 4 980 000 zł. Do 31 grudnia 2022r. wypłacono 4 980 000 zł.
   - Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. W ramach tego poddziałania złożono 35 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 7 750 000 zł, z czego do końca 2022 r. zawarto 7 umów na kwotę 1 250 000 zł. Do 31 grudnia 2022r. wypłacono 1 160 000 zł.

Wsparcie nadzwyczajne, odpowiedzią na problemy z płynnością finansową

Bardzo dużą popularnością wśród rolników cieszyło się „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. Był to jednorazowy, nadzwyczajny mechanizm będący odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej. Był on skierowany tylko do producentów świń. Od 18 stycznia do 7 lutego 2023 roku producenci świń mogli aplikować o pomoc w ramach ww. instrumentu wsparcia. W ramach tego poddziałania do dnia 8 lutego 2023 r. złożono 34 620 wniosków o przyznanie pomocy. Wysokość wsparcia wynosiła, co najmniej 2 400 zł i nie więcej niż 15 000 euro (ok. 70 000 zł) na rolnika.wk
fot. envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 16:55