Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Jest przepis dotyczący odstępstwa od zakazu produkcji na ugorach

Obrazek

Rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023 przygotowała Komisja Europejska na wniosek państw członkowskich, w tym Polski. Chodzi oczywiście o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny na Ukrainie.

Karol Pomeranek31 lipca 2022, 06:00

Jak zmieniają się przepisy?

Rozporządzenie – jak zaznacza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – realizuje postulaty w zakresie czasowych odstępstw od wdrożenia niektórych norm Dobrej Kultury Rolnej w ramach nowej warunkowości, obowiązującej od 2023 r. w ramach Planu Strategicznego na lata 2023–2027.

I tak, w myśl wprowadzonych przepisów, w 2023 roku rolnicy w ramach normy GAEC 7 – nie będą musieli realizować zmianowania upraw na gruntach ornych, a w ramach normy GAEC 8 (przeznaczenie 4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne) – będą mogli prowadzić produkcję na gruntach ugorowanych, z wyjątkiem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, odstępstwo ma charakter czasowy, dot. tylko i wyłącznie składania wniosków we wspomnianym 2023. Jest oczywiście ściśle związane ze światowym bezpieczeństwem żywnościowym w dobie kryzysu na Ukrainie.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013.
  • Rozporządzenie wykonawcze 2022/1317 ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023.
oprac. kp.
Źródło: MRiRW

Fot. Evnato Elements
Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)