Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Ostatni termin na wykoszenie łąk

Obrazek

Rolnicy, którzy zgłosili swoje łąki do dopłat bezpośrednich mają obowiązek wykosić i usunąć
z nich ściętą masę, co najmniej raz w roku.

29 lipca 2014, 14:50

Do 31 lipca rolnicy muszą wykosić swoje łąki, a po maksymalnie 2 tygodniach zebrać ściętą zielonkę. Według ARiMR niewykaszanie łąk jest najczęściej stwierdzaną podczas kontroli niezgodnością popełnianą przez rolników, a wykroczenie to podlega sankcjom. Podczas kontroli z zakresu wzajemniej zgodności (cross complaince) za niewykoszoną łąkę mogą zostać naliczone punkty, zwykle zamieniane na karę pieniężną.
Jeżeli rolnik z przyczyn niezależnych (np. zalanie łąki) nie może wykonać pierwszego pokosu do 31 lipca lub nie może zebrać ściętej biomasy powinien o tym fakcie poinformować pisemnie biuro powiatowe ARiMR. Musi się także wówczas zobowiązać, że gdy tylko warunki na to pozwolą wykona zaległe prace.
(bie)Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)