Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Program wapnowania gleb w 2023 roku: ile pieniędzy na wsparcie?

Obrazek

Program wapnowania gleb będzie kontynuowany w 2023 roku. Jakie środki w ramach programu wapnowania gleb przeznaczyły na wsparcie rolników Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Sprawdź dokładne kwoty!

2 stycznia 2023, 16:31
W 2023 roku nadal realizowany będzie „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Łącznie na cały okres realizacji programu II edycji 2020–2024 (z ponoszeniem kosztów kwalifikowanych do 31.10.2023), biorąc pod uwagę umowy ze wszystkimi WFOŚiGW, Narodowy Fundusz udostępnia środki do 252 678 791,86 zł (patrz tab. 1.).

Do 15 grudnia 2022 r. wypłacono WFOŚiGW na podstawie złożonych wniosków o płatność łącznie 134 836 979,96 zł. Jak podaje rzecznik NFOŚiGW, biorąc pod uwagę doświadczenie w realizacji tego programu, nie spodziewają się ryzyka braku środków na ten cel.

Kwoty umów na udostępnienie środków były uzgadniane z poszczególnymi WFOŚiGW oraz aktualizowane (zwiększane) w październiku 2022 r. 

WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU WAPNOWANIA GLEB


Ten artykuł pochodzi z wydania 01/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)