StoryEditor

Uprawiasz orkisz? Będą dopłaty do materiału siewnego!

Będą dopłaty do materiału siewnego pszenicy orkisz. Zdaniem rządu na europejskim i krajowym rynku zbóż ten gatunek zbóż przeżywa obecnie swój renesans i zasługuje na wsparcie.
09.11.2021., 11:11h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Do jakich gatunków przysługuje dopłata?

W obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wskazano 3 grupy roślin uprawnych, w przypadku których rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Gatunki objęte dopłatami należą do zbóż: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto; roślin strączkowych: bobik, groch siewny (odmiany rolnicze), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna; ziemniaka.

Dłuższa lista

Poszerzenie wyżej wymienionej listy gatunków o pszenicę orkisz umożliwi ubieganie się producentom rolnym o przyznanie dopłaty, a tym samym pozwoli na obniżenie kosztów produkcji dla gospodarstw rolnych w których uprawia się ten gatunek.

- Projekt rozporządzenia przewiduje poszerzenie listy gatunków objętych dopłatą o pszenicę orkisz (Triticum spelta). Na europejskim i krajowym rynku zbóż, uprawa gatunku pszenicy orkisz przeżywa obecnie swój renesans. Produkcja orkiszu może być dobrą alternatywą dla gospodarstw ekologicznych oraz tych, które chcą prowadzić produkcję przyjazną dla środowiska dostarczając społeczeństwu zdrową i bezpieczną żywność – napisano w uzasadnieniu projektu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 r.

wk


Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 16:45