StoryEditor

29 lat bez państwowych gospodarstw rolnych – dziś rocznica ustawy likwidującej PGR-y

19 października 1991 roku Sejm uchwalił ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. To miał być krok w kierunku gospodarki rynkowej, który w praktyce oznaczał upadek i likwidację państwowych gospodarstw rolnych. Majątek po likwidowanych PGR-ach przejmowała nowa instytucja – Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.
19.10.2020., 14:10h
W praktyce proces likwidacji PGR-ów trwał jeszcze kilka lat, ale zaczął się jeszcze przed uchwaleniem ustawy, bo 72 gospodarstwa postawiono w stan likwidacji jeszcze nim powołano do życia AWRSP. Większość PGR-ów zlikwidowano w 1992 roku, a resztę do końca 1993 roku. Ostatni zakład został zlikwidowany 30 listopada 1995 roku. Było to Państwowe Gospodarstwo Rolne „Torfrol” w Poznaniu.

AWRSP na bazie 1666 zlikwidowanych PGR-ów utworzyła 1794 Gospodarstwa Rolne Skarbu Państwa, którymi zarządzali tymczasowi zarządcy i administratorzy, w większości byli to dyrektorzy lub kierownicy likwidowanych PGR-ów. Potem gospodarstwa te były systematycznie sprzedawane lub dzierżawione. Część z nich trafiła w ręce przedwojennych właścicieli, część przez wiele lat leżała odłogiem. Gruntami państwowymi zajmowała się najpierw Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, którą przekształcono potem w Agencję Nieruchomości Rolnych. Od 2018 roku w wyniku połączenia ANR z Agencją Rynku Rolnego sprawami państwowych nieruchomości rolnych zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Większość państwowych gospodarstw rolnych była w kiepskiej kondycji finansowej na długo przed uchwaleniem ustawy z 19 października 1991 roku. Upadek komunizmu i zmiana ustroju w Polsce przyśpieszyła jednak zapaść w tym sektorze produkcji. Likwidacja PGR-ów pociągnęła za sobą dramatyczne skutki dla pracujących tam ludzi i ich rodzin. Wielu z dnia na dzień zostało bez pracy i miało gdzie szukać nowej. W miejscowościach, gdzie upadał PGR niemal natychmiast pojawiało się ubóstwo. System, który stworzył te gospodarstwa rolne, zatrudniał i utrzymywał całe rodziny upadł osierocając tych ludzi. Według danych z AWRSP w chwili przejmowania PGR-ów pracowało w nich ok. 193 tys. ludzi. Licząc ich z rodzinami – blisko 500 tys. osób zostało bez środków do życia.PGR-y powstały w 1949 roku w wyniku przymusowej kolektywizacji, którą realizował ówczesny rząd PRL. Po roku działania gospodarowały łącznie na 2,2 mln ha, a w 1969 roku już na 2,7 mln ha. Istniało wtedy 6110 PGR-ów zgrupowanych w 3775 przedsiębiorstw. Zaliczały się do nich m. in.:

    •    kombinaty państwowych gospodarstw rolnych (KPGR),
    •    państwowe gospodarstwa rolne (PGR),
    •    kombinaty rolno-przemysłowe (KRP),
    •    państwowe gospodarstwa rolno-przemysłowe (PGRP),
    •    przedsiębiorstwa rolno-przemysłowe (PRP),
    •    kombinaty rolne (KR),
    •    zakłady rolne (ZR),
    •    państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PPGR),
    •    państwowe stada ogierów (SO),
    •    stadniny koni (SK),
    •    kombinaty ogrodnicze (KO),
    •    zakłady ogrodnicze (ZO),
    •    kombinaty państwowych gospodarstw ogrodniczych (KPGO),
    •    państwowe gospodarstwa ogrodnicze (PGO),
    •    państwowe gospodarstwa hodowlane (PGH),
    •    państwowe gospodarstwa rybackie (PG Ryb.),
    •    ośrodki hodowli ryb (OHR),
    •    państwowe gospodarstwa szklarniowe (PGSz),
    •    państwowe ośrodki hodowli zarodowej (POHZ),
    •    państwowe gospodarstwa rolno-szkoleniowe (PGRSz),
    •    państwowe gospodarstwa sadownicze (PG Sad.),
    •    państwowe gospodarstwa szkółkarskie (PG Szkółk.)
    •    gospodarstwa hodowli zarodowej (GHZ),
    •    stacje hodowli roślin ogrodniczych (SHRO),
    •    stacje hodowli roślin (SHR),
    •    państwowe przedsiębiorstwa hodowlane (PPH),
    •    przedsiębiorstwo hodowli roślin i nasiennictwa (PHRN),
    •    państwowe gospodarstwa hodowli zwierząt futerkowych (PGHZF),
    •    fermy hodowli zwierząt futerkowych (FHZW),
    •    fermy przemysłowego tuczu trzody chlewnej (FPTTCh),
    •    hodowle buraka cukrowego (HBC),
    •    hodowle buraka pastewnego (HBP),
    •    hodowle ziemniaka (SHZ),
    •    rolne zakłady zielarskie „Herbapol” (RZZ),
    •    zakłady warzywnicze (ZW),
    •    stacje doświadczalne oceny odmian (SDOO) (także te w COBORU).


Ślady dawnych PGR-ów widać nadal w wielu miejscowościach w całej Polsce. 22 lipca 2008 roku w Bolegorzynie otwarto Muzeum Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
Źródło:wikipedia.pl
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. maj 2024 16:55