Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Copa-Cogeca ostro krytykuje propozycje budżetu UE

Obrazek

Copa-Cogeca ostro krytykuje propozycje budżetu Unii Europejskiej na kolejną unijną perspektywę finansową. Zdaniem unijnych farmerów taka wysokość wydatków jest nie do przyjęcia ze względu na ambitne zadania jakimi chce się obarczyć rolników. 

wk29 lutego 2020, 10:11
Copa i Cogeca, skupiająca największe organizacje rolników i spółdzielców w Unii Europejskiej, przeanalizowały wniosek w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF) przedstawiony przez Charlesa Michela przewodniczącego Rady Europejskiej. Zaproponowano w nim finansowanie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie niższym od obecnego.

 – Jako przedstawiciele 22 milionów rolników i ich rodzin oraz 22 tysięcy spółdzielni rolniczych uważamy tę propozycję za całkowicie niedopuszczalną – powiedział Pekka Pesonen sekretarz generalny Copa i Cogeca. 

Zdaniem Copa-Cogeca, propozycja wysokości przyszłych unijnych wydatków nie zapewnia rolnikom wystarczającego wsparcia, aby mogli sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom, a także nie pomoże im w przyszłości przyczynić się do realizacji celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. W szczególności brakuje odpowiedniego poziomu wsparcia dla rozwoju obszarów wiejskich, a to jest kluczowe jeżeli chce się zapobiec niepokojącemu problemowi odpływu ludności z obszarów wiejskich i zachęcić rolników do dalszego inwestowania w bardziej zrównoważone praktyki i metody produkcji. Dodatkowe obniżenie stawek współfinansowania przez UE dla II filaru WPR wywrze nadmierną presję na państwa członkowskie, które będą musiały usprawnić swoje działania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto zagrozi to zastępowalności pokoleń w tym sektorze, która jest kluczem do jego zrównoważonego, trwałego i długoterminowego rozwoju.  

Copa-Cogeca przypomina, że rolnicy nadal otrzymują bardzo niewielką część każdego euro wydawanego przez konsumentów. Dlatego niezbędny jest sprawnie funkcjonujący łańcuch dostaw żywności, by zwiększyć dochody rolników. 

– W tej sytuacji nie jesteśmy w stanie zgodzić się na dalsze cięcia. Państwa członkowskie nie mogą ignorować aktualnych trudności społeczności rolniczych i odpływu ludności z obszarów wiejskich w całej UE. Trzeba przeznaczyć wystarczające środki na realizację priorytetów Unii. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że znajdujemy się w momencie decydującym dla przetrwania unijnego modelu rolnictwa rodzinnego. Zmniejszony budżet będzie postrzegany jako wyraźny sygnał dla naszych rolników. Komunikat, że UE nie dba wystarczająco o rolnictwo, o nasze obszary wiejskie i o tych, którzy produkują żywność, którą spożywamy - podkreślił Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa i Cogeca.

Także zdaniem polskich organizacji działających w Copa-Cogeca unijne wydatki na rolnictwo powinny być wyższe. Zwłaszcza w kontekście rosnących oczekiwań środowiskowo-klimatycznych wobec rolników.

 – Z pewnością celem Eurpejskiego Zielonego Ładu nie może być zachęcanie do przeniesienia produkcji z bardzo wydajnego sektora rolnego Unii Europejskiej, który jest oparty na wysokich standardach bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, zdrowia roślin, zdrowia i dobrostanu zwierząt do innych regionów świata, które są mniej wydajne lub nie przestrzegają tych standardów – powiedział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)