Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy istnieje związek między koncentracją hodowli a HPAI?

Obrazek

Stopień zagęszczenia produkcji nie ma bezpośredniego wpływu na wystąpienie grypy ptaków, zapewnia ministerstwo rolnictwa. Nie planuje się także wprowadzenia żadnych przepisów, które uniemożliwiałby koncentrację produkcji – taka jak występuje np. w pow. żuromińskim. W tym roku hodowcy z tytułu HPAI otrzymali odszkodowania przekraczające 0,5 mld złotych. 

wk15 grudnia 2021, 09:59

Sprawą koncentracji produkcji i jej wpływu na roznoszenie HPAI zainteresowała się posłanka Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, która w interpelacji poselskiej zadała następujące pytanie:
„Czy zgadza się Pan Minister ze specjalistami nie związanymi ani z Inspekcją Weterynaryjną, ani z „PIWet-PIB w Puławach, którzy uważają, że żadne normy bezpieczeństwa biologicznego nie będą działać przy takiej koncentracji produkcji, jaka miała miejsce na Mazowszu w powiecie żuromińskim (pisał o tym europoseł Krzysztof Jurgiel w liście otwartym do byłego już ministra Grzegorza Pudy)?”.

Po pierwsze bioasekuracja!

W odpowiedzi MRiRw napisało, że „właściwie opracowane, skutecznie wdrożone i rygorystycznie przestrzegane zasady bioasekuracji gospodarstw w odczuwalnym stopniu niwelują potencjalny wpływ zagęszczenia i koncentracji produkcji na ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych zwierząt, w tym grypy ptaków”.

Ministerstwo rolnictwa przypomniało także, że doświadczenia z HPAI z lat poprzednich pokazują, że fakt wystąpienia choroby nie jest warunkowany stopniem zagęszczenia produkcji. Natomiast wpływ na wystąpienie choroby ma za to wiele innych szeroko opisywanych czynników, w tym również będących poza kontrolą ludzi (szlaki migracyjne dzikich ptaków, miejsca ich odpoczynku i bytowania).

Prawdziwym problem jest zwiększona koncentracja produkcji przy jednoczesnym braku zachowania zasad bioasekuracji. Takie połączenie istotnie wpływa na szybkość szerzenia się choroby.

Czy będą przepisy dekoncentracyjne? 

Nie będzie. W MRiRW podjęte zostały prace legislacyjne zmierzające do znowelizowania przepisów dotyczących zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób oraz środków podejmowanych w związku z wystąpieniem grypy ptaków. Projektowane przepisy nie będą regulować kwestii wymogów lokalizacyjnych dla nowo powstających ferm utrzymujących drób.

Wynika z to z unijnych przepisów, które nie regulują kwestii odległości pomiędzy gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta. W obszarach zapowietrzonych i zagrożonych wprowadza się określone zakazy, nakazy i ograniczenia, nie ma natomiast zakazu lokalizowania tam nowych przedsięwzięć – stanowi to ryzyko gospodarcze producenta wynikające z rodzaju prowadzonej działalności, co nie podlega ocenie służb weterynaryjnych.

Gigantyczne odszkodowania

W związku z wystąpieniem grypy ptaków hodowcom wypłacono kwotę 561 669 411,32 zł. Zakończono proces wypłaty wszystkich odszkodowań we wszystkich 339 ogniskach do sierpnia 2021 r. Odmowa wypłaty odszkodowań dotyczyła 39 hodowców na łączną kwotę 5 138 752,50 zł. W przypadku 4 gospodarstw, ze względu na uchybienia stwierdzone podczas dochodzenia epizootycznego, odstąpiono od przeprowadzenia szacowania.

W ogniskach HPAI uśmiercono łącznie 10 889 838 kur, 2 024 158 indyków, 1 206 644 kaczek, 194 954 gęsi i 7 900 innych ptaków, co łącznie wynosi 14 323 494 sztuk drobiu. Ponadto, w ramach uśmiercania prewencyjnego oraz w gospodarstwach uznanych za kontaktowe uśmiercono 9 221 136 sztuk drobiu w 370 gospodarstwach.

wk
fot. SierszeńskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)