Reklama zniknie za 11 sekund

Niczym w tuczlandii

Obrazek

Na 800 km kwadratowychpowiatu żuromińskiego dziś utrzymuje się 56 tys. szt. bydła, 600 tys. świń i blisko 20 mln szt. drobiu. Mieszkańców jest 40 tys.

Paulina Janusz-Twardowska29 maja 2017, 13:17

Przekraczając granicę powiatu Żuromin, jadąc trasą 561 od strony Płocka zupełnie zmienia się rolniczy krajobraz. Niespodziewanie wśród pól oraz między zabudową wsi pojawiają się budynki inwentarskie w liczbie niespotykanej w żadnym innym regionie Polski. Co kilkaset metrów przez okna samochodu można dojrzeć fermy drobiu poprzeplatane  chlewniami i oborami. To na terenie tego powiatu ulokowane jest serce krajowego drobiarstwa, którego wizytówką są takie firmy, jak choćby Cedrob. Tutaj również swój renesans przeżywa tucz nakładczy świń – jak grzyby po deszczu wyrastają tuczarnie szykowane pod kontrakt, najczęściej na 1000 lub 2000 stanowisk.


Tak duże zagęszczenie produkcji zwierzęcej wskazuje na siłę tej gałęzi rolnictwa, choć zastanawia fakt, że rolnicy (i nie tylko!) decydując się na produkcję świń stawiają na tucz nakładczy, a nie na produkcję na własny rachunek. Dowodzi też, że są regiony, w których inwestorom udaje się pozyskiwać pozwolenia na budowę, ale jednocześnie rodzi społeczne konflikty.


Żuromin od pokoleń jest terenem, na którym prężnie rozwijała się produkcja zwierzęca.
Dziś największe przedsiębiorstwa – bo już nie gospodarstwa – utrzymują nawet po kilkaset tysięcy ptaków w baterii budynków. Według danych lokalnego PIW, na koniec 2016 r. w powiecie żuromińskim utrzymywano blisko 19 mln. sztuk drobiu, w około 700 fermach (w tym 84 fermy niosek z około 160 kurnikami – na 4,5 mln szt. ). Pozostałe 540 kurników to hodowla brojlera kurzego, indyczego, gęsi, kaczek oraz  stad reprodukcyjnych kur. W sumie, w ciągu roku przy średnio 6 cyklach produkcyjnych brojlera w powiecie produkuje się 80 mln szt. drobiu.

Rozwój produkcji świń

W cieniu kurników na terenie powiatu powstawały też chlewnie i obory, a to dlatego, że w tym terenie ciężko utrzymać się z samej uprawy. Zgodnie z informacjami z Agencji, w powiecie znajduje się blisko 600 tys. świń w ponad 1600 stadach. W ramach kontroli choroby Aujeszkyego Inspekcja sprawdziła 800 gospodarstw, w których utrzymuje się w sumie 250 tys. szt. trzody. Liczba loch wynosi 4500.


Obie instytucje podają, że w stadach powyżej 1000 szt. skupionych jest ponad 70% tamtejszego pogłowia świń. Dominuje tucz, a prosięta pochodzą głównie z: Danii, Niemiec, Holandii, Litwy czy Łotwy. Rocznie na teren powiatu wjeżdża około 1300 przesyłek świń z tych krajów. Jak podaje PIW, przy tuczu trwającym średnio 3 mies. produkcja świń rzeźnych w powiecie wynosi około 800 tys. sztuk.


O tym, jak gospodaruje się na terenie o niespotykanym zagęszczeniu produkcji zwierzęcej przeczytacie Państwo w czerwcowym numerze top świnie od strony 4.
pj-tPicture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)