Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czynsz dzierżawny w 2022 r. pójdzie w górę. Dlaczego?

Obrazek

Ceny skupu produktów rolnych w grudniu poszły w górę o prawie 30%. Z danych GUS wynika, że drożeje także pszenica. A to na tej podstawie ustala się wysokość czynszu dzierżawnego lub jego waloryzację.

wk20 stycznia 2022, 13:56

Wczoraj ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 r.

Pszenica w górę

Z danych GUS wynika, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. wyniosła 100,71 zł za 1 dt. W pierwszym półroczu 2021 r. było to  93,04 zł za 1 dt.

Wzrósł także wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2021 r., który wyniósł 106,2. Oznacza to wzrost o 6,2%.

Nie są to dobre informacja dla rolników – dzierżawców, ponieważ zgodnie z art. 39a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa cena i wskaźnik  służą do ustalania i waloryzacji wysokości czynszu dzierżawnego.

Ceny skupu ostro w górę

Ostatnie dane GUS pokazują także, że ceny skupu podstawowych produktów rolnych znajdują się w ostrym trendzie wzrostowym. W grudniu 2021 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego poszły w górę o 6%, a w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, aż o 28,9% !  W skali roku obniżyły się jedynie ceny ziemniaków.

W grudniu 2021 r. ceny pszenicy w skupie (131,27 zł za dt) wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 9,6%), jak i w skali roku (o 56,0%) ! Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 126,92 zł, tj. o 10,1% więcej niż w listopadzie 2021 r.

Z kolei cena żyta w skupie wyniosła 110,39 zł za dt i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 12,8%), a także z grudniem 2020 r. (o 74,8%). W obrocie targowiskowym cena żyta (96,70 zł za dt) wzrosła o 10,0% w stosunku do listopada 2021 r.

W grudniu 2021 r. cenę ziemniaków w skupie (35,17 zł za dt) podwyższono o 2,7%, jednak była ona niższa w skali roku o 4,2%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 141,83 zł, czyli o 3,2% więcej niż w listopadzie 2021 r.

Żywiec i mleko drożeją

Cena skupu żywca wołowego (9,38 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w porównaniu z grudniem 2020 r. odpowiednio o 0,6% i o 41,3%. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 7,71 zł za kg, czyli o 4,9% mniej niż przed miesiącem.

W grudniu 2021 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,61 zł za kg i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem o 7,8%, a w skali roku o 16,6%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,46 zł, czyli o 0,9% więcej niż w listopadzie 2021 r.

Cena skupu drobiu rzeźnego (4,57 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do listopada 2021 r., (o 5,0%), jak i w porównaniu z grudniem 2020 r. (o 35,8%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 184,13 zł, czyli o 6,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, a także o 20,4% więcej niż przed rokiem.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)