Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dodatek do emerytury dla sołtysa. Komu należy się dodatkowe 300 zł?

Obrazek

Sołtysi mają otrzymać 300 złotych dodatku do emerytury. Taką informację przekazali 11 marca 2023 roku premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Znamy szczegóły dodatkowej pomocy emerytalnej, a w sejmie pojawiła się zapowiadana wcześniej przez premiera ustawa. Komu należy się dodatek do emerytury?

wk16 marca 2023, 09:37
W sejmie pojawił się już projekt ustawy „o zmianie ustawy o samorządzie gminnym”. Jest to realizacja zapowiedzi przez premiera Mateusza Morawieckiego, którą złożył podczas Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Świadczenie, a także koszty jego obsługi będą finansowane z budżetu państwa.

Dodatek w celu docenienia sołtysów

- Głównym celem opracowanego projektu ustawy jest przyznanie długo oczekiwanego świadczenia dla sołtysów, którzy osiągnęli wiek emerytalny i przez przynajmniej 2 kadencje pełnili funkcję sołtysa. Proponuje się, aby wypłaty świadczenia dla sołtysów dokonywał organ emerytalny wypłacający emeryturę danemu sołtysowi.

Czytaj także: Sołtysi dostaną 300 zł dodatku do emerytury - jest zapowiedź ustawy

Projektowane świadczenie ma na celu docenienie sołtysów, którzy wykonując tą niezwykle pożądaną społecznie funkcję, przyczyniali się przez wiele lat do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności – napisano w krótkim uzasadnieniu projektu.

Komu należy się dodatek do emerytury?

Aby otrzymać dodatek do emerytury dla sołtysa, ten musi spełnić pewne warunki, a są to:
  • Sołtys, musi pełnić swoją funkcję co najmniej przez dwie kadencję.
  • W przypadku mężczyzn osiągnąć wiek 65 lat,
  • w przypadku kobiet – 60 lat.
Pełnienie funkcji przez dwie kadencje bezpośrednio po sobie nie jest wymagane.

Kto wydaje decyzję w sprawie przyznania świadczenia emerytalnego?

W sprawie przyznania dodatku do emerytury decyzję wydawać będzie wójt właściwy dla sołectwa, w którym dany sołtys pełni swoją funkcję, na wniosek zainteresowanego. Świadczenie zostanie przyznane po sprawdzeniu:
  • kompletności wniosku o przyznanie świadczenia;
  • spełnieniu przez wnioskodawcę wszystkich wymogów, w tym osiągnięciu wieku uprawniającego do przyznania świadczenia.
Świadczenie ma być wypłacane do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym je przyznano.


wk
fot. PIS Twitter


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)