Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Dodatkowe pytania do Janusza Wojciechowskiego – publikujemy ich treść

04.10.2019

Drukuj

Dodatkowe pytania do Janusza Wojciechowskiego – publikujemy ich treść

r e k l a m a

Wojciechowski otrzymał wczoraj pytania na piśmie i ma czas do poniedziałku 7. października by na nie odpowiedzieć. Po zapoznaniu się z pisemnymi odpowiedziami na nie koordynatorzy z Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego zdecydują, czy polski kandydat zostanie wysłuchany po raz drugi w PE. Jeśli tak, to nastąpi to 7. października o godz. 18:30.

Poniżej publikujemy 7 pytań, które skierowano do Janusza Wojciechowskiego.

Dodatkowe pytania pisemne dla desygnowanego komisarza ds. Rolnictwa:


1. Na przesłuchaniu w dniu 1 października 2019 r. mówił Pan o długoterminowej wizji rolnictwa. Co to jest i jak włączyłby ją Pan w obecną reformę WPR, w szczególności w odniesieniu do:
• Europejskiego Zielonego Porozumienia: jaką rolę przewiduje Pan dla rolnictwa ekologicznego i nowych technikach hodowli?
• Rolnictwa rodzinnego: Jakie konkretne środki Pan podejmie, aby zapobiec zawłaszczaniu ziemi i jakie jest Pańskie stanowisko w sprawie kompromisu osiągniętego w COMAGRI dotyczącego cappingu i płatności redystrybucyjnej?
• Innowacji: czy może Pan poinformować nas o konkretnych obszarach, w których widzi potencjał innowacji w sektorze rolnym?

r e k l a m a

2. Jedną z podstawowych zasad WPR było „zapewnienie rolnikom odpowiedniego poziomu życia”. W jaki sposób zapewni Pan sprawiedliwy podział płatności WPR w następnej reformie WPR, aby spełnić tę zasadę? W szczególności, czy zobowiąże się Pan się do wspierania pełnej konwergencji płatności na hektar w państwach członkowskich w następnym okresie programowania, mając na uwadze, że rozbieżne płatności w państwach członkowskich opierają się na danych historycznych sprzed 2003 r., kiedy to płatności zostały oddzielone od produkcji, a zatem są nie do obrony?

Abyśmy mogli w przyszłości bronić i utrzymać budżet WPR, jakie inicjatywy zamierza Pan podjąć w ramach mandatu, aby rolnicy otrzymujący płatności w ramach WPR podejmowali znaczące działania w celu rozwiązania problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i rozwiać obawy dotyczące dobrostanu zwierząt związane z intensywną hodowlą zwierząt gospodarskich?

Sonda - powiedz nam co myślisz

3. Podczas przesłuchania w dniu 1 października potwierdził Pan, że propozycja reformy WPR prawdopodobnie idzie zbyt daleko w kierunku renacjonalizacji. Odnosił się Pan także do krytycznej opinii Trybunału Obrachunkowego dotyczącej propozycji i wielokrotnie powiedział Pan, że jest otwarty na ulepszenie tej propozycji. Jednak w swoich pisemnych odpowiedziach stwierdził Pan: „Jako doświadczony audytor wierzę w zmianę w kierunku polityki opartej na wynikach, a nie na zgodności, i uważam, że wydatki publiczne muszą koncentrować się na osiągnięciu wymiernych rezultatów. Jestem gotowy do współpracy z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, aby zapewnić, że zmiana zarządzania WPR będzie działać zarówno dla rolników, jak i administracji ”. Jaka jest dokładnie Pańska pozycja? Jak konkretnie zamierza Pan ulepszyć propozycję i w jakich ramach czasowych?

W jaki sposób zamierza Pan przewodzić, jako komisarz ds. rolnictwa, strategii „od pola do stołu”, która powinna służyć jako prawdziwa polityka żywnościowa UE, i jak wyobraża sobie Pan spójność między nią a toczącą się debatą na temat propozycji reformy WPR?

Polecany artykuł

Janusz Wojciechowski rozpoczyna urzędowanie jako komisarz ds. rolnictwa UE

Przekazanie państwom członkowskim wszelkiej odpowiedzialności za planowanie i strategię, w tym za działania w zakresie klimatu i środowiska, uprawnia Komisję do oceny skuteczności i wspólnotowego charakteru krajowych planów strategicznych bez precyzyjnego określenia podstawowych wymogów na poziomie europejskim. W jaki sposób zatem zachęci się europejskich rolników, aby dążyli do osiągnięcia wspólnych celów, z odpowiednim i sprawiedliwym wynagrodzeniem za świadczenie lepszych usług środowiskowych i wartości dodanej dla ochrony klimatu, wody, gleby i różnorodności biologicznej, z korzyścią dla całej społeczności UE?

UE musi nadal ukierunkowywać politykę w kierunku bardziej ambitnych celów w ramach nowego Zielonego Porozumienia i innych obszarach, takich jak rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wielu posłów uważa, że jeśli odejdziemy od zgodności, ryzykujemy utratę obecnych zabezpieczeń dla integralności i wspólnotowości przyszłej WPR. Po Pańskich komentarzach na wysłuchaniu, czy jest Pan gotowy poprzeć alternatywne podejście oparte na obecnym systemie zgodności - który okazał się skuteczny (mniej niż 3% błędu) i który zapewnia równe traktowanie i prawidłowe wdrożenie w całej UE? W jaki sposób konkretnie podejmie Pan takie alternatywne podejście?

Agrarsklep

Rolnictwo precyzyjne od A do Z

Rolnictwo precyzyjne od A do Z

Płacisz tylko

25,00 zł

Cena regularna 50,00 zł

SPRAWDŹ
4. Jeśli chodzi o WPR jako narzędzie do powszechnej transformacji na zrównoważone systemy rolnictwa: czy zamierza Pan przedstawić nowe propozycje WPR, które nagradzałyby tylko zrównoważone systemy rolnictwa sprzyjające różnorodności biologicznej, które nie przyczyniają się do zmiany klimatu, zmniejszają obsadę zwierząt gospodarskich do zrównoważonego poziomu, wprowadzają obowiązkowy płodozmian z roślinami strączkowymi, aby odejść od importowanej paszy? Czy przedstawi Pan spójny program, który skieruje finansowanie na małe gospodarstwa rolne w UE?

Przy ocenie planów strategicznych w nowym modelu wdrażania, w jaki sposób zagwarantuje Pan, że państwa członkowskie niechętne wydawaniu 40% budżetu WPR na klimat i środowisko, np. poprzez obowiązkowe ekosystemy, faktycznie zrobią to w odpowiedni i skuteczny sposób?

W odniesieniu do obu przypadków, w jaki sposób zwiększy Pan poziom ambicji i jakie metody wykorzysta aby pociągnąć państwa członkowskie do odpowiedzialności za międzynarodowe zobowiązania w zakresie klimatu i rozwoju? Jak zapewni Pan uwzględnianie aspektu płci w WPR? Czy zagwarantuje Pan, że finansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie nadal powiązane z Funduszem Spójności poprzez rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów? W jaki sposób wykorzysta Pan WPR, aby pomóc rolnikom w przystosowaniu się do zmian klimatu, zwiększając odporność agroekosystemów, w szczególności poprzez pogłębianie uprawnej warstwy gleby i integrację systemów agroleśnictwa?

Biorąc pod uwagę, że dzięki zintegrowanej ochronie roślin możliwe jest już ograniczenie stosowania pestycydów o 30–50%, czy osiągnie Pan cel 50% ograniczenia stosowania pestycydów do 2025 r.

5. W odniesieniu do wkładu rolnictwa w Europejskie Zielone Porozumienie: co należy zmienić w obecnej reformie WPR, aby zapewnić, że rolnictwo wniesie swój sprawiedliwy wkład w realizację celów porozumienia paryskiego i międzynarodowych zobowiązań w zakresie różnorodności biologicznej oraz że rolnicy będą zachęceni do podejmowania bardziej przyjaznych dla środowiska i klimatu praktyk?

Jak widzi Pan związek między reformą WPR a strategią „od pola do stołu” i jak przełożyłoby się to na konkretne środki?

Jaki byłby konkretny wkład rolnictwa w gospodarkę o obiegu zamkniętym?

6. DG AGRI odegrała i odgrywa kluczową rolę w definiowaniu rolnictwa i leśnictwa w UE. W związku z tym, jak zamierza Pan osiągnąć swoje cele bez jednostki ds. pomocy krajowej w swojej dyrekcji generalnej?

Jak zamierza Pan zapewnić, że rozporządzenie przejściowe zapewni stopniowe przygotowywanie administracji państw członkowskich do nowego modelu wdrażania?

Jak zamierza Pan poradzić sobie z ryzykiem podwójnych standardów, gdy wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju pochodzące z sektora finansowego mogą różnić się od obowiązujących kryteriów prawnych dotyczących zrównoważonej biomasy drzewnej lub WPR w zakresie uregulowań dotyczących zrównoważonego finansowania i taksonomii?

Czy faworyzuje Pan małe i średnie gospodarstwa kosztem dużych gospodarstw? Wielokrotnie powtarzał Pan, że małe i średnie gospodarstwa są najlepiej przygotowane do produkcji zrównoważonych produktów i zwalczania zmian klimatu. Jaki jest dowód na takie stwierdzenia?

Czy może Pan potwierdzić, że przyszłe ekoschematy wynagradzają rolników, a nagrody te mogą wykraczać poza zasadę pokrycia kosztów stosowaną w drugim filarze WPR?

7. Czy zgadza się Pan ze zmniejszeniem wydatków na WPR, zgodnie z propozycją zawartą w projekcie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027?

oprac. gi, bcz, tłumaczenie: G. Ignaczewski
współpraca: Thomas Friedrich/Bruksela

Widziałeś już nasze video "Jak zdobyć majowy numer top agrar Polska?"?

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody