Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Dopłaty do nawozów jednak będą. Komisarz Wojciechowski potwierdza decyzję Brukseli

- Bardzo dobra wiadomość dla polskich rolników! Polska jako pierwsza złożyła wniosek w ramach tzw. "pomocy wojennej" i jako pierwszy i dotychczas jedyny kraj UE uzyskała dziś zgodę KE na rekordowo duży program dopłat do nawozów o wartości prawie 4 mld zł. - tak unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował na swoim Twitterze o decyzji Brukseli. Czy to już koniec politycznej telenoweli pt. Będą dopłaty do nawozów czy też nie?

Bartłomiej Czekała19 kwietnia 2022, 16:44
Przypomnijmy, że już kilkukrotnie zapowiadano uruchomienie dopłat do nawozów, które miały rolnikom chociaż częściowo rekompensować drastyczne podwyżki ich cen, które miały miejsce od jesieni 2021 roku. Dla przykładu, w sierpniu 2021 roku tonę saletry amonowej można było kupić jeszcze za 1000 - 1200 zł netto, a na początku 2021 roku jej ceny wzrosły nawet do 5000 - 6000 zł za tonę.

Zawirowania z decyzją Komisji Europejskiej

Na temat złożonego przez Polskę wniosku do KE o zgodę na uruchomienie takiego wsparcia dyskutowano w kręgach politycznych i rolniczych nieustannie, a brakowało finalnej decyzji. Gdy 6. kwietnia polski resort rolnictwa poinformował o odmownej decyzji KE w sprawie zgody na tę formę wsparcia, minister Kowalczyk zapowiadał ponowne złożenie wniosku, a komisarz Janusz Wojciechowski uspokajał, że te pieniądze trafią do polskich rolników.

CZYTAJ TAKŻE: Dopłaty do nawozów gotowe, a decyzji nie ma. Co dalej?

Dziś wreszcie te słowa się potwierdziły i Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 836 mln euro (czyli 3,9 mld złotych) przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), w których uznano, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia.

Dopłaty do nawozów jako nadzwyczajna forma pomocy dla rolników

- Ten program o wartości 836 mln euro umożliwi Polsce wspieranie rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów produkcji wynikającego z inwazji Rosji na Ukrainę oraz związanych z tym sankcji. Pozostajemy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami. Jednocześnie kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, aby można było terminowo wprowadzić krajowe środki wsparcia w skoordynowany i skuteczny sposób, chroniąc przy tym równe warunki działania na jednolitym rynku - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Polska zgłosiła Komisji program o wartości 836 mln euro przeznaczony na wsparcie sektora rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. W ramach tego programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich.

Pieniądze mają być dostępne dla rolników prowadzących działalność w Polsce, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów zakupu nawozów spowodowane obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Ile wyniosą dopłaty do nawozów?

Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, kwalifikujący się beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 53,5 euro (250 złotych) na hektar użytków zielonych i pastwisk oraz 107 euro (500 złotych) na hektar gruntów rolnych. Górnym pułapem pomocy będzie kwota odpowiadająca pomocy dla obszaru 50 hektarów.

W specjalnym komunikacie Komisja Europejska uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych kryzysowych ramach prawnych. W szczególności pomoc nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta oraz (zostanie przyznana najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.)

Chcesz otrzymać pomoc? Potrzebujesz faktury lub paragonu

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby pomoc była przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na jeden wniosek tego producenta rolnego złożony do 16 maja 2022 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć faktury lub ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. oraz w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., o ile wysokość pomocy będzie wyliczana na podstawie różnicy cen z faktur producenta rolnego.

Jak będzie wyliczona pomoc?

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn: 

  • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy;
  • liczby ton nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

- ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu albo

- wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Kiedy nabór wniosków w ARiMR?


Wiemy już, że KE wyraziła zgodę na przyznanie pomocy, ale nie wiemy jeszcze od kiedy polscy rolnicy będą mogli składać wnioski w ARiMR i jak te wnioski będą wyglądały. W środę 20 kwietnia o 10:30 w MRiRW ma się odbyć specjalna konferencja prasowa, na której zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące nabory wniosków.

oprac. bcz

Źródło. KE
Fot. archiwum


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)