Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

EFR 2019 w Jasionce – debata nt. wymiany handlowej z krajami pozaeuropejskimi

Obrazek

Już za dwa dni w piątek 1 marca rozpoczyna się II. edycja Europejskiego Forum Rolniczego. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej, odbędzie się w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa i potrwa do soboty. Wśród tematów poruszanych podczas Forum w 2019 będzie kwestia stanu i perspektyw rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi.

27 lutego 2019, 16:27
Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej eksport produktów rolno-spożywczych z naszego kraju stale rośnie – od 5,2 mld euro w 2004 r. do 27,3 mld euro w roku 2017.  Jak podkreślają organizatorzy Europejskiego Forum Rolniczego, istnieją dalsze możliwości rozwoju eksportu w sektorze rolno-spożywczym, a szczególnie istotną kwestią jest wypracowanie mechanizmów umożliwiających ekspansję na rynki pozaeuropejskie. Zdaniem Fundacji EFRWP, współorganizatora Forum, podjęcie kompleksowych działań łączących sferę dyplomacji i handlu, umożliwi zwiększenie zainteresowania polskimi produktami rolno-spożywczymi w krajach Azji i Afryki oraz stworzy nowe możliwości dla polskich producentów żywności.

– Celem naszej debaty w ramach Europejskiego Forum Rolniczego jest nie tylko identyfikacja głównych barier eksportu polskiej żywności, ale także dyskusja o sposobach ich przełamania. Chcemy skupić się na współpracy z Azją i Afryką z uwagi na fakt, że w przypadku Azji nadal istnieje duży deficyt w handlu, a eksport do krajów afrykańskich ma stosunkowo niewielką wartość. Istotnymi zagadnieniami, które chcielibyśmy poruszyć, są również kwestie związane ze strukturą polskiego eksportu, jak np. niski udział produktów wysoko przetworzonych oraz znaczenie dyplomacji w rozwoju handlu zagranicznego – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, współorganizatora Forum.

O najważniejszych barierach stojących przed eksportem polskiej żywności na rynki pozaeuropejskie oraz sposobach ich przełamywania będą rozmawiać uczestnicy debaty pt. „Stan i perspektywy rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi”.

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:
 • Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski,
 • dr Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim,
 • Waldemar Dubaniowski – Ambasador RP w Królestwie Tajlandii,
 • Mariusz Lęgowski – Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej,
 • prof. Chinwe Ifejika Speranza z Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria),
 • Simplice Nouala Fonkou – Przedstawiciel Komisji ds. Rolnictwa Unii Afrykańskiej,
 • Amit Lohani – Prezes Federacji Importerów Indyjskiej Żywności (FIFI),
 • Monika Tyska – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • dr Hesham Allam, Szef Nadzoru Centralnej Administracji Zagranicznych Stosunków Rolniczych w Ministerstwie Rolnictwa Egiptu.

Tematy Forum w 2019 roku


Europejskie Forum Rolnicze tradycyjnie już rozpocznie debata nt. Wspólnej Polityki Rolnej UE w nowej perspektywie budżetowej z udziałem, m.in. Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Phila Hogana oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także przedstawicieli resortów rolnictwa, m.in. z Hiszpanii, Słowacji, Węgier oraz Czech.

W ramach wydarzenia zostanie również poruszona tematyka innowacji i nowoczesnych rozwiązań w branży rolno-spożywczej. O kwestiach związanych, m.in. z bezpieczeństwem żywności, legislacją, wykorzystaniem technik IT oraz działaniami realizowanymi w ramach programu „Horyzont 2020” będą rozmawiali eksperci z Komisji Europejskiej oraz Polski.

Podczas Forum odbędzie się także dyskusja w formule dialogu obywatelskiego nt. polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla wzrostu znaczenia obszarów wiejskich w Polsce. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli:
 • Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP,
 • Phil Hogan – Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
 • Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Tematyka dyskusji będzie obejmowała skuteczne sposoby realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, mamy nadzieję również na określenie oraz identyfikację barier, które w największym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesu w realizacji zadań z tym związanych.

Europejskie Forum Rolnicze – ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa


W ramach II. edycji Forum uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się także z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Swoje produkty i usługi przedstawią, m.in. producenci nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń, paliw oraz branży nawozowo-chemicznej, w tym m.in.
 • PKN Orlen (Partner Strategiczny Forum),
 • KWS Polska (Partner Główny Forum)

oraz Partnerzy Forum:
 • BASF Polska,
 • SHiUZ Bydgoszcz,
 • Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej,
 • Chemirol,
 • AGRO Ubezpieczenia,
 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR)
 • Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA. Bronisze
 • PKO Bank Polski.

Wśród wystawców Forum znajdą się również, m.in.:
 • Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR),
 • SatRevolution,
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.,
 • SWIMER,
 • OSM Koło,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego
 • 365FarmNet.

Partnerem Technologicznym Forum jest Orange.
 
O innowacyjnych rozwiązaniach dla rolnictwa będą mówić także przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, instytucji administrującej m.in. Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. KOWR pracuje nad rozwiązaniami wprowadzającymi platformę żywnościową oraz wykorzystanie teledetekcji w rolnictwie.

Patronat honorowy nad Europejskim Forum Rolniczym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Jan Krzysztof Ardanowski. Partnerem regionalnym wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.

Redakcja "top agrar Polska" objęła EFR 2019 w Jasionce patronatem medialnym.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)