Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zamiany w polskim rolnictwie?

Obrazek

Tuż przed kolejną reformą unijnej polityki rolnej trzeba spojrzeć na dotychczasowe sukcesy i porażki oraz faktyczny wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na polskie rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Grzegorz Ignaczewski5 marca 2018, 15:44
Debatę ekspercką poświęconą tym zagadnieniom zorganizowała EURACTIV.pl wraz z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. Jakie płyną z niej wnioski? Głos w dyskusji zabierali zarówno przedstawiciele unijnych instytucji jak i naszego rządu, Parlamentu i instytucji wdrażających w Polsce WPR.  Generalnie ocena dotychczasowych rezultatów wdrażania WPR jest pozytywna – są jednak pewne „ale”.

Jerzy Plewa, dyrektor DG AGRI uważa, że rozwój polskiego rolnictwa i całej branży spożywczej to jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów naszego członkostwa w UE. Wskazują na to dane.

– W 2006 roku z Polski wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 7 mld euro, w 2017 roku dodatni bilans handlu tymi produktami a wiec nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 9 mld euro – argumentował dyrektor Plewa.

Z kolei poseł Jan Krzysztof Ardanowski z PiS podkreślał, że dzięki WPR do polskich rolników popłynęły fundusze, których polski rząd bez wsparcia UE nie byłby w stanie nigdy zapewnić. Zdaniem Ardanowskiego, dużą korzyścią z członkostwa jest też harmonizacja standardów jakościowych z przepisami unijnymi, co pozwala dziś tak dobrze prosperować eksporterom. Poseł Ardanowski wskazywał jednak, ze unijne fundusze na rolnictwo nie zawsze były racjonalnie wydatkowane, a dodatkowo rozbudziły ogromne oczekiwania ze strony rolników, które trudno spełnić.

Dr Renata Grochowska z IERiGŻ zwróciła natomiast uwagę, że mimo wdrażanych instrumentów WPR nie udał się poprawić struktury agrarnej naszych gospodarstw, także integracja producentów i przetwórców jest wciąż słabym punktem naszego rolnictwa. Przewodniczący komisji rolnictwa PE, dr Czesław Siekierski uważa też, że w Polsce za mało docenimy korzyści płynące z uczestnictwa w unijnym Wspólnym Rynku, dzięki któremu kwitnie nasz eksport, a zbytnio koncentrujemy się na pieniądzach z UE.

Co w nowym rozdaniu?

Ponieważ w debacie uczestniczyli: Jerzy Plewa i Czesław Siekierski – mieliśmy więc okazje z pierwszej ręki poznać stan prac na kolejną reformą WPR. Komisja Europejska pracuje już nad konkretnymi propozycjami aktów prawnych regulujących funkcjonowanie WPR. Propozycje KE poznamy za kilka tygodni, po ogłoszeniu projektu nowego unijnego budżetu – czyli Wieloletnich Ram Finansowych. Komunikat w tej sprawie planowany jest na 2 maja br.

Czy uda się zapewnić wystarczający budżet na WPR? Zdaniem przewodniczącego Siekierskiego w ujęciu nominalnym tak, realnie będzie jednak mniej pieniędzy na rolnictwo. Jednak jak podkreślał Siekierski o ostatecznym budżecie zadecydują politycy w Radzie Europejskiej. Dyrektor DG AGRI Jerzy Plewa prezentując plany KE co do nowej WPR wyraźnie zaznaczył, że w każdym z rozważanych w Brukseli wariantów, dopłaty bezpośrednie zostają. Komisja stawia jednak na bardziej lokalne podejście – to kraje członkowskie mają w dużym stopniu decydować o modelu dopłat w konkretnym kraju – w tym o sposobie wdrożenia uproszczeń.

Komisja zamierza w większym stopniu skoncentrować się na efektach WPR, zamiast na sposobie jej wdrażania. Jednak Plewa podkreśla, że takie podejście nie jest zwrotem w kierunku renacjonalizacji WPR. Jego zdaniem, większym zagrożeniem są naciski państw członkowskich co do zwiększenia udziału płatności związanych z produkcją. Czesław Siekierski wyraźnie zaznaczył, że fakt oddania większych uprawnień w ręce państw członkowskich nie oznacza, że każdy będzie dopłacał ile chce – każda pomoc krajowa ma nadal podlegać kontroli ze strony KE.

Resort stawia na doradztwo

Obecny również na spotkaniu wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślał dużą role nowoczesnych technologii w rozwoju rolnictwa.

– Dzisiaj innowacje są skierowane przede wszystkim do największych gospodarstw. Musimy pracować także nad tym aby z postępu korzystały średnie i mniejsze gospodarstwa – podkreślał minister.

Zarudzki zapewniał także o ważnej roli doradztwa rolniczego w procesie wrażania innowacji – jednak najpierw, jak stwierdził, doradztwo państwowe musi wyjść z dołka, także finansowego. Minister podkreślał także, że więcej gospodarstw powinno mieć możliwość skorzystania z unijnej pomocy – w tym także większe gospodarstwa, a z kontekstu jego wypowiedzi można wywnioskować, że resort rolnictwa pracuje nad instrumentami pomocy zwrotnej także dla rolników.

W debacie pojawił się także pomysł, aby w nowej perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nowy PROW przygotowywać nie na szczeblu centralnym, a na wojewódzkim. Do tego pomysłu odniosła się Maria Fajger, prezes ARiMR. Jej zdaniem nie wszystkie działania z PROW powinny trafić do programów regionalnych, a na poziomie województw można by odnieść korzyści z synergii funduszy WPR i Spójności.

Dzisiejsza debata odbyła się w Warszawie, w siedzibie biura informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce.
Grzegorz Ignaczewski


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)