StoryEditor

Jak zdobyć kwalifikacje rolnicze? Jest kilka opcji

Dla uczniów i studentów trwają teraz wakacje. W tym samym czasie otwierają się nabory na m.in. podyplomowe studia online i kwalifikacyjne kursy rolnicze. Aby zostać rolnikiem trzeba mieć wykształcenie kierunkowe i można je zdobyć na kilka sposobów.
29.07.2023., 21:07h

Kto jest rolnikiem w świetle prawa?

W Polsce nie ma jednej definicji rolnika. Ale żeby zostać uznanym za rolnika w świetle prawa, należy spełnić kilka warunków. Trzeba posiadać lub dzierżawić nieruchomości rolne o powierzchni maksymalnie 300 ha, mieć kwalifikacje rolnicze i mieszkać przez przynajmniej 5 lat w gminie, w której znajduje się gospodarstwo rolne. Przez ten sam czas należy także osobiście prowadzić swoje gospodarstwo rolne.

Jak zdobyć wykształcenie rolnicze?

Żeby zdobyć wykształcenie rolnicze, należy ukończyć jedną z wymienionych: zasadniczą szkołę zawodową, zasadniczą branżową, średnią, średnią branżową lub wyższą o profilu rolniczym.

Wykształcenie rolnicze można także uzyskać poprzez studia podyplomowe powiązane z rolnictwem. Trwają one dwa semestry, czyli równy rok i można odbyć je w formie online.

Można też zaliczyć kursy kwalifikacyjne online, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, czy po ukończeniu ich będziemy mieli możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje OKE.

Jakie studia i szkoły są uznawane za rolnicze?

Nie trzeba ukończyć studiów na kierunkach tylko rolniczych. Wystarczy, że są one powiązane z rolnictwem. Należą do nich studia: ogrodnicze, techniki rolniczej, weterynarii, zootechniki, architektury krajobrazu oraz rybactwa.

Tak samo nie trzeba być technikiem-rolnikiem. Możesz być również technikiem: ogrodnikiem, hodowcą zwierząt, weterynarii, architektury krajobrazu, agrobiznesu i melioracji wodnych.

W szkole zawodowej i branżowej należy zdobyć tytuł robotnika: rolnika, ogrodnika, pszczelarza, operatora pojazdów i maszyn rolniczych lub rybaka śródlądowego.

Czy jest różnica, jak będziemy zdobywać kwalifikacje?

Najważniejszymi różnicami w zdobywaniu kwalifikacji rolniczych są przede wszystkim czas ich trwania oraz koszt.

Musimy pamiętać, że kursy online oraz studia podyplomowe są płatne, np. za studia z rolnictwa i ekonomiki gospodarstw rolnych zapłacimy 3 700 zł. W przypadku kursów koszt również będzie wahał się w granicach kilku tysięcy złotych. Są one jednak najkrótsze, zazwyczaj trwają rok, natomiast bezpłatne studia dzienne o profilu związanym z rolnictwem oraz studia zaoczne odbywają się przez 5 lat, szkoła branżowa – 4 lata, a technikum znowu – 5 lat po likwidacji gimnazjów.

Kwalifikacje rolnicze są ważne dla osób, które mają możliwość przejęcia po rodzicach gospodarstwa rolnego lub otrzymania go w spadku po członkach rodziny.

Czy można zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

Nie zawsze trzeba być wykształconym lub wykwalifikowanych rolnikiem, aby móc nim zostać. Jest na to wiele innych sposobów, choć warto podkreślić, że wiedza zdobyta podczas nauki w szkole, na studiach czy kursach jest przydatna w prowadzeniu działalności rolniczej.

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe inne niż rolnicze, wystarczy staż przy pracy w rolnictwie, trwający 3 lata. Tyle samo trwa on dla tych, którzy ukończyli podyplomowe studia rolnicze czy mają wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze. Dłuższy, trwający przez 5 lat, jest dla tych, którzy uzyskali wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze.

Czym dokładnie jest staż pracy w rolnictwie?

Staż pracy jest ważny, gdy:

  • byliśmy objęci ubezpieczeniem społecznym rolników;
  • prowadziliśmy działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni większej niż 1 ha, którego byliśmy właścicielem lub dzierżawcą;
  • byliśmy zatrudnieni w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej) i wykonywaliśmy prace związane z rolnictwem;
  • byliśmy członkami spółdzielni produkcji rolnej;
  • odbyliśmy staż ściśle związany z rolnictwem;
  • pracowaliśmy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Teresa Karwacka

Fot. Envato Elements
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 21:18