StoryEditor

Nagrody w resorcie rolnictwa: ministerstwo wyjaśnia

Posłowie opozycji przedstawili liczby dotyczące nagród i podwyżek w ministerstwie rolnictwa i podległych mu instytucjach. Resort zaprzecza prezentowanym kwotom i wyjaśnia, na jakiej zasadzie nagrody były przyznawane.
19.04.2018., 17:04h
Jak czytamy w piśmie Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi, pracownikom resortu i innych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych oraz instytucji podległych i nadzorowanych przez MRiRW nagrody wypłacane były z funduszu wynagrodzeń, ustalonego odrębnie dla każdej jednostki, agencji lub instytucji w planie finansowym w kwotach określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok.

W tym miejscu ministerstwo powołuje się na przepisy krajowe „W przypadku członków korpusu służby cywilnej przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.) przewidują utworzenie specjalnego funduszu nagród w służbie cywilnej z 3% odpisu, z którego wypłacane są nagrody”.

Resort utworzył taki fundusz w 2017 r. Jak tłumaczy ministerstwo, nagrody są elementem motywacyjnym wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników. To Kierownik danej jednostki, a nie Minister decyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu danemu pracownikowi nagrody.

Jak czytamy w zawiadomieniu, do puli nagród zastały włączone także te, które są wypłacane obligatoryjnie za 20, 25, 30, 35, 40 i 45 lat pracy, co wynika z powyższej ustawy.
 
Stosownie do założeń do projektów ustaw budżetowych na kolejne lata, od 2009 roku nastąpiło „zamrożenie” funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych. Wyjątkiem była ustawa budżetowa na rok 2016 i na 2017 r., gdzie uwzględniony został wzrost funduszu wynagrodzeń odpowiednio o 5,5% i o 1,3%. Pozwoliło to na wypłaty należnych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, a także niejednokrotnie na uzupełnienie wydatków na zapewnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki oraz wzrost wynagrodzeń w ramach tzw. wysługi (1% podwyżki za każdy przepracowany rok – do maksymalnego poziomu 20%).

Co więcej, jak informuje ministerstwo, w jednostkach budżetowych, agencjach 
i  instytucjach podległych i nadzorowanych przez resort zredukowano liczbę pracowników i zoptymalizowano wynagrodzenie.

Jak czytamy na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa, kwota 139,5 mln złotych brutto została przyznana jako nagroda prawie 28 tysiącom osób zatrudnionych w tych jednostkach. To ma oznaczać, że średnia miesięczna nagroda wyniosła 419 zł brutto na osobę, czyli netto 340 zł.

Jeśli chodzi o ARiMR, średnia nagroda brutto w ciągu roku miała wynosić 4809 zł na pracownika, czyli około 400 zł brutto miesięcznie. Jak podaje resort, średnia pensja w ARiMR wynosiła 4365 zł, a w KRUS 4196 zł (brutto).

al na podst. MRiRW
Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 00:11