Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Paszporty dla bydła stracą ważność. Hodowca będzie wszystko zgłaszał internetowo!

Obrazek

Hodowcy zwierząt mają czas do końca 2025 r., aby przygotować się do nowych przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt. Sejm rozpoczął prace nad ustawą, która nakaże wszystkim rolnikom zgłoszenie zdarzeń związanych ze zwierzętami do ARiMR w formie on-line. Zdaniem rządu ma być prościej i taniej. Co z osobami starszymi i wykluczonymi cyfrowo?

wk19 września 2022, 12:12
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Projekt wykonuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, i jest elementem „Prawa o zdrowiu zwierząt” (Animal Health Law).  Jego celem jest zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

„Paszporty dla bydła nie będą już wykorzystywane w obrocie krajowym”

– Projekt przewiduje cyfryzację procedury dokonywania zgłoszeń, zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt oraz podmioty prowadzące działalność nadzorowaną. Paszporty dla bydła nie będą już wykorzystywane w obrocie krajowym. Obowiązek zaopatrzenia bydła w paszport pozostaje w przypadku przemieszczania bydła do państw Unii Europejskiej. Posiadacze zwierząt uzyskają także dostęp do nowych środków identyfikacji takich jak zwykła opaska na pęcinę, kolczyk elektroniczny, kapsuła elektroniczna, wszczepiany transporter czy elektroniczna opaska na pęcinę – mówił w Sejmie wiceminister rolnictwa Henryk Kołakowski.

Nowe przepisy mogą być kłopotliwe dla rolników 

Nowa ustawa przewiduje, że hodowcy, których dotyczy obowiązek identyfikacji i rejestracji, będą zgłaszać zdarzenia dotyczące zwierząt, składać wnioski i przesyłać informacje do komputerowej bazy danych wyłącznie w postaci elektronicznej
  • za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający potwierdzenie tożsamości.
Rząd zdaje sobie sprawę, że nowe przepisy mogą być kłopotliwe dla rolników, dlatego zaproponowany długi okres vacatio legis (do dnia 31 grudnia 2025 r.). Ma to umożliwić hodowcom zapoznanie się z nowym prawem oraz dokonanie odpowiednich działań pozwalających na realizację nowych obowiązków

– Należy zauważyć, że jeżeli mimo tak długiego okresu przejściowego posiadacze zwierząt nadal nie będą w stanie samodzielnie dokonywać zgłoszeń, będą mogli skorzystać w tym zakresie z pomocy pracowników ośrodków doradztwa rolniczego lub pracowników ARiMR, tak jak dzieje się to obecnie przy składaniu wniosków o płatności bezpośrednie. W związku z powyższym nie istnieje ryzyko wykluczenia cyfrowego mieszkańców wsi realizujących przedmiotowe obowiązki – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Składanie dokumentów online: zdaniem rządu prościej i taniej

Zdaniem rządu nowe przepisy pozytywnie wpłynął na wiarygodność bazy danych. Składanie zgłoszeń przez hodowców bezpośrednio do komputerowej bazy danych ARiMR znacząco wpłynie na zmniejszenie liczby błędów.

Rolnik już na etapie wprowadzania zgłoszenia za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR tzw. „Portalu IRZplus” jest bowiem informowany odpowiednim komunikatem z systemu o stwierdzonym błędzie w zgłoszeniu, który może na bieżąco poprawić. Wg MRiRW ograniczy to konieczność powadzenia dodatkowych procedur wyjaśniających, które są czasochłonne i kosztowne zarówno dla rolników, jak dla ARiMR.

Skutkiem wprowadzenia obowiązku dokonywania przez hodowców zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych drogą elektroniczną będzie:
  • brak kosztów związanych z dojazdem do biura powiatowego, 
  • brak kosztów związanych z opłatami pocztowymi, w przypadku dokonania zgłoszenia w formie papierowej za pośrednictwem poczty.

Nowe przepisy przejdą w Sejmie bez problemu?

Większość klubów parlamentarnych pozytywnie opowiadała się za rządowym projektem więc nie powinno być żadnych problemów z jego przyjęciem. Jedynie posłowie Konfederacji negowali w całości sens istnienia systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako niepotrzebną unijną biurokrację.
wk
fot. IRZPlus


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)