Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rekordowy budżet rolny, ale czy wystarczający?

Krajowe wydatki na rolnictwo, wraz z dotacjami z Unii Europejskiej, wyniosą ponad 60 mld. Senacka komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do projektu ustawy budżetowej państwa na 2022 r. Jak będą rozdzielone pieniądze?

wk7 stycznia 2022, 09:05

W ustawie budżetowej na 2022 r. zaplanowano wydatki na rolnictwo w wysokości 6,6 mld zł. Zostaną one uzupełnione o wydatki w budżetach wojewodów na kwotę 2,1 mld oraz w rezerwach celowych 7,5 mld zł. Do tego dochodzą fundusze z UE w kwocie 24,9 mld zł. Na pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego z Banku Gospodarstwa Krajowego przewidziano kwotę 185 mln zł. Dotacja na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniesie ponad 19 mld zł.

– Wydatki na rolnictwo i rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo z budżetu krajowego łącznie z wydatkami na KRUS wyniosą 35,4 mld zł. Oznacza to wzrost o 18,6 % względem ustawy budżetowej na rok 2021. Wydatki te stanowią 6,79% wydatków ogółem budżetu państwa - tłumaczył senatorom wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.  

Wraz z dotacjami z Unii Europejskiej będzie to więc kwota 60,6 mld zł.

Na co więcej?

Na co będzie więcej w tym roku? Ministerstwo rolnictwo przewiduje następujący wzrost wydatków:

 • na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt o 845 mln zł, 

 • na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt o 188 mln zł,

 • na dopłaty do paliwa rolniczego o 160 mln zł,

 • na dotacje do KRUS o 258 mln zł,

 • z budżetu UE o 3 mld 423 mln zł.

Szczegóły wydatków

W części 32 budżetu (rolnictwo) zaplanowano wydatki w kwocie 1,9 mld zł, w tym:

 • dopłaty do ubezpieczeń 920 mln zł,

 • postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 71 mln zł,

 • postęp biologiczny w produkcji roślinnej 13 mln zł,

 • ochrona roślin 8 mln zł,

 • rolnictwo ekologiczne 3 mln zł,

 • szkoły rolnicze i zadania edukacyjne 429 mln zł,

 • wydatki na współprace z UE 156 mln zł.

W części 33 (rozwój wsi) przewidziano wydatki w wysokości 4,4 mld zł. W tym na projekt z udziałem środków europejskich w wysokości 1,9 mld zł a na działalność ARiMR kwotę 2,4 mld zł.  

Z budżetu Agencji będą finansowane następujące działania:

 • kredyty klęskowe 73 mln zł,

 • kredyty inwestycyjne 154 mln zł,

 • utylizacja zwierząt 169 mln zł,

 • materiał siewny 75 mln zł,

 • zalesienia gruntów rolnych 49 mln zł,

 • refundacja wydatków dla producentów świń (bioasekuracja) 56 mln zł,

 • uregulowanie zobowiązań producentów świń 45 mln zł,

 • Koła Gospodyń Wiejskich 70 mln zł,

 • pszczelarze 35 mln zł,

 • wyrównanie obniżonego dochodu producentów świń 110 mln zł, 

 • CDR 42 mln zł,

 • wojewódzkie ODR 277 mln zł.

W części 35 (rynki rolne) przewidziano wydatki w wysokości 54 mln zł a w części 62 (rybołówstwo) 134 mln zł. A w części 83 (rezerwy celowe) w kwocie 7,5 mld:

 • paliwo rolnicze 1,340 mld zł,

 • zwalczanie chorób zakaźnych, monitoring chorób, działanie wyznaczonych lekarzy weterynarii 548,7 mln zł,

spółki wodne 40 mln zł,

 • ubezpieczenie 325 mln zł

 • fundusz gwarancji w rolnictwie 3 mld zł,

 • wsparcie dla producentów wieprzowiny 240 mln zł,

 • WPR 2 mld zł,

 • program wieloletni realizowany przez PIW Puławy 14 mln zł.

Część 85 (budżety wojewodów) wydatki w wysokości 2 mld 903 mln zł.

Budżet unijny

Budżet środków europejskich na 2022 r. przewiduje wydatki rzędu 24,9 mld zł:

 • płatności bezpośrednie 16,7 mld zł,

 • wsparcie rynku owoców i warzyw 56,5 mln zł,

 • działania interwencyjne 270,6 mln zł,

 • PROW 7 mld 366 mln zł,

 • PO „Rybactwo” 451 mln zł,

 • projekty realizowane przez szkoły rolnicze 41 mln zł.

Większe wydatki na weterynarię

Podczas dyskusji wiceminister Ryszard Bartosik odpowiadając na pytania senatorów poinformował, że wydatki na weterynarię wzrosną o 1,8 mld zł.

W 2022 r. planuje się zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej o 604 etaty, na co przeznaczone będą wydatki w wysokości ponad 65 mln zł. Powiększone zostaną inspektoraty powiatowe, na co ma być przekazane ok. 57,8 mln zł.

wk
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)