STOP ASF, czyli nowa specustawa do walki z pomorem

STOP ASF, czyli nowa specustawa do walki z pomorem

Będzie nowa specustawa dotycząca walki z afrykańskim pomorem świń. Ekspresowo przygotowana w resorcie rolnictwa, w tym samym tempie zatwierdzona dziś przez rząd i skierowana do szybkiego uchwalenia przez Sejm oraz niezwłocznego podpisu prezydenta Dudy. Cel jeden - zatrzymać marsz ASF w głąb kraju.

r e k l a m a

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa Rafał Romanowski wspólnie z Głównym Lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem oraz dyrektorem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach prof. Krzysztofem Niemczukiem przedstawił główne założenia tej specustawy.

Człowiek wektorem wirusa

Zdaniem wiceministra Romanowskiego, przyjęte w projekcie rozwiązania pozwolą na sprawniejszą likwidację chorób zakaźnych zwierząt, w tym w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF), co przyczyni się do ograniczenia strat ponoszonych przez hodowców, producentów oraz sektor rolno-spożywczy. Z ustaleń resortu rolnictwa wynika, że wektorem wirusa ASF, który w ostatnich tygodniach wykryto w okolicach Warszawy był człowiek – przemieszczający się pracownicy ze Wschodu i pozostawiane przez nich odpadki żywnościowe.

Bariera graniczna przeciwko dzikom

Trwałe i intensywne rozprzestrzenianie się ASF stanowi istotne zagrożenie dla gospodarki narodowej. Dlatego rząd planuje podjąć nadzwyczajne działanie interwencyjne – na wschodniej granicy Polski (z pominięciem parków krajobrazowych i obszarów ochronnych)  zostanie wybudowana bariera uniemożliwiająca migrację dzików. Bariera powstanie w pasie drogi granicznej, a także – ze względów technicznych – poza nim. 

– Nie będzie to zwykła siatka, ale ogrodzenie stabilizowane w gruncie – taka jak na poboczach autostrad. Jego długość ma wynieść 1020 km, a koszt budowy szacowany jest na 130 mln zł. Natomiast bieżące utrzymanie tej bariery ochronnej wyniesie ok. 60 mln zł) – mówił wiceminister Romanowski. Dodał też, że rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w 2018 roku. MRiRW ocenia, że pieniądze na budowę tej bariery znajdą się w budżecie.

Myśliwi na płatne urlopy

Specustawa zakłada także zmiany w prawie łowieckim. Wg jej zapisów będzie możliwy odstrzał dzików w parkach narodowych i obszarach chronionych. Aby zachęcić myśliwych do udziału w akcjach odstrzału dzików otrzymają oni możliwość skorzystania z dodatkowego płatnego urlopu wynoszącego maksymalnie 6 dni. Ponadto ustawa, nakłada obowiązek współpracy organów samorządowych z dzierżawcami obwodów łowieckich. Taki sam obowiązek nałożono na nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe.

Aby podnieść skuteczność walki z ASF, wprowadzono możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego albo – odpowiednio – uchylenia decyzji wyłączającej obwód łowiecki z dzierżawy i przekazania go w zarząd. Będzie to możliwe w przypadku niewykonywania przez dzierżawców albo zarządców planów łowieckich (w przypadku nierealizowania określonych działań). Dotychczas Polski Związek Łowiecki mógł jedynie wprowadzać określone wytyczne na zasadzie zaleceń, co zdecydowanie osłabiało skuteczność walki z chorobą.

Służby w pełnej gotowości

– Nasza trudna sytuacja ze zwalczaniem wirusa jest pochodną tego, że Ukraina nie radzi sobie z walką z ASF - powiedział prof. Krzysztof Niemczuk z PIW BIB w Puławach. – Sytuacja epizootyczna choroby jest znacznie gorsza w Estonii Litwie i Łotwie, bo było tam odnotowano zdecydowanie więcej przypadków pomoru u dzików – dodał. Jego zdaniem obecna sytuacja jest dużym wyzwanie dla krajowych służb granicznych.

Ale w walkę z pomorem zaangażowane są wszystkie służby. Wiceminister Romanowski poinformował, że resort rolnictwa jest w stałym kontakcie z wojewodami i wojewódzkimi służbami weterynaryjnymi w celu monitoringu sytuacji. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu rozpoczęły się dziś akcje poszukiwawcze pa∂łych dzików z udziałem służb mundurowych (straż, wojsko, policja, leśnicy, straż graniczna).

Specustawa po uchwaleniu przez Sejm i podpisie Prezydenta ma wejść w życie po 7 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będzie to najpóźniej do końca grudnia br.  bcz,  dkol

Fot. Kolasińska

CZYTAJ TAKŻE:
NIK o ASF: Bioasekuracja do poprawy

Nowe pomysły na walkę z ASF - dyskusja z rolnikami

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii